ใหม่

                    จำหน่าย 

     ซิมเบอร์สวย เบอร์มงคล เบอร์จำง่าย 

           ราคาแม่ค้า    ขายต่อสบาย   

                 โปร่งใสทุกเบอร์        

                รับประกันความพอใจ   

        โอนเร็ว...... ส่งเร็ว......รวยเร็ว

              *สั่งซื้อ เลื่อนลงล่างสุด


ด่วน เบอร์สวยขายง่าย สั่งกี่เบอร์ก้อได้

ซิมดีแทค เปิดเบอร์แล้ว ลงทะเบียนแล้ว เติมเงิน 50บ.แล้ว  อายุเหลืออย่างน้อย3เดือน   ราคา 70 บ. 

ซิมวันทูคอล เปิดเบอร์แล้ว ลงทะเบียนแล้ว เติมเงิน 20บ.แล้ว  อายุเหลืออย่างน้อย3เดือน   ราคา 60 บ.       

line id = dadaangie


update 17ต.ค.60  เวลา 19:09

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(56) 0979619529

______(58) 0979617829

______(55) 0654978790

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(65) 0973617998

______(65) 0979618799

______(58) 0653589787

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(38) 0614547155

______(54) 0979617429

______(40) 0935715442

______(50) 0979574414

______(41) 0935404556

______(59) 0985197974

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(43) 0926954152

______(48) 0653589624

++

A(54) 0983278971  +  

A(57) 0986278971  = ราคา 1,200 บาท

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(54) 0983278971

______(53) 0935719919

______(58) 0653589499

______(54) 0983279871

______(55) 0983278954

______(55) 0983278945

______(54) 0983278953

______(45) 0934656525

______(53) 0928383893

______(56) 0929178785

______(53) 0614548898

______(42) 0934652535

______(48) 0934652928

______(38) 0614571455

______(38) 0614571419

______(38) 0614571446

______(57) 0653589498

______(48) 0653589651

______(47) 0653589641

______(52) 0979574155

______(52) 0979574614

______(39) 0926644044

______(49) 0979622950

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(39) 0934654152

______(48) 0653589822

______(48) 0801587829

______(51) 0979574253

______(57) 0979574178

______(48) 0935719914

______(40) 0935715154

______(52) 0979574254

______(47) 0926891714

______(51) 0979574163

______(49) 0979574161

______(49) 0936650974

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(46) 0928838323

______(47) 0801587891

______(43) 0801587905

______(48) 0801587919

______(43) 0801618298

______(57) 0653589786

______(48) 0653589642

______(43) 0801598165

______(60) 0979642968

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(57) 0979574745

______(61) 0928399957

______(49) 0653589823

______(59) 0983279849

______(60) 0983279886

______(64) 0979574878

______(43) 0934653625

______(49) 0934652947

______(48) 0933928149

______(52) 0979574650

______(51) 0933986922

______(59) 0983274998

______(51) 0979574532

______(51) 0979574523

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(45) 0652588582

______(53) 0985205978

______(61) 0928486987

______(42) 0934182924

______(42) 0934182942

______(58) 0926648698

______(43) 0935719414

______(47) 0653589632

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(60) 0979574787

______(52) 0981149785

______(45) 0934928622

______(50) 0653589687

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(32) 0612509423

______(43) 0612509398

______(37) 0612509392

______(53) 0927868616

______(52) 0926648485

______(48) 0801628689

______(44) 0934690409

______(35) 0612509390

______(35) 0612509354

______(38) 0612509447

______(39) 0801628626

______(42) 0612509478

______(40) 0612509359

______(42) 0612509397

______(43) 0801628594

______(48) 0801628599

______(58) 0933918988

______(47) 0653589623

______(49) 0985207891

______(43) 0612509479

______(53) 0934658864

______(64) 0986189986

______(46) 0934155586

______(45) 0934652862

______(53) 0652588586

______(61) 0925897579

______(51) 0986268246

______(51) 0980055879

______(49) 0650957980

______(55) 0979585525

______(54) 0925849791

______(55) 0925854796

______(56) 0925854797

______(51) 0925855179

______(51) 0925859715

______(54) 0925919757

______(34) 0933617140

______(50) 0933655685

______(49) 0925897540

______(58) 0933868687

______(37) 0927271711

______(37) 0927271171

______(55) 0925879483

______(54) 0925897185

______(55) 0925879681

______(45) 0935698212

______(50) 0927272984

______(44) 0931755528

______(61) 0989744758

______(53) 0988515269

______(52) 0933585874

______(54) 0979575228

______(43) 0650957425

______(55) 0925897483

______(58) 0925879486

______(53) 0931758794

______(56) 0925648868

______(55) 0925648588

______(63) 0979585875

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(54) 0947198745

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(34) 0942614152

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(48) 0944741982

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(44) 0946463156

______(55) 0992391697

______(54) 0947198736

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(45) 0946472265

______(58) 0992388298

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(51) 0942984933

______(51) 0943289763

______(50) 0944659427

______(39) 0626566521

______(45) 0626565186

______(40) 0942742624

______(47) 0946472447

______(46) 0992394640

______(52) 0992389822

______(51) 0951289296

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(51) 0992394717

______(49) 0992392834

______(51) 0992389713

______(59) 0992393798

______(44) 0990192653

______(47) 0951287951

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(51) 0946455873

______(43) 0992391910

______(44) 0657531782

______(54) 0992394828

______(53) 0992387861

______(54) 0946028799

______(40) 0620461669

______(52) 0947466358

______(53) 0990192887

______(39) 0946045191

______(48) 0947409825

______(52) 0942694981

______(46) 0628971085

______(54) 0619374897

______(54) 0628971867

______(53) 0942744797

______(35) 0619461008

______(40) 0946200298

______(46) 0992917108

______(44) 0620489285

______(47) 0629068655

______(55) 0943087897

______(52) 0619385497

______(61) 0990698947

______(48) 0990691941

______(46) 0634182985

______(61) 0943876879

______(55) 0943792849

______(51) 0949792863

______(53) 0942789842

______(61) 0994747858

______(58) 0942878875

______(46) 0942790465

______(44) 0942755642

______(44) 0945182365

______(49) 0619395475

______(47) 0628975406

______(52) 0946464775

______(52) 0946458547

______(52) 0946474368

______(48) 0943989150

______(48) 0616987704

______(55) 0943987591

______(45) 0942877242

______(51) 0616986258

______(30) 0945015114

______(54) 0942679881

______(52) 0994611778

______(50) 0942948626

______(50) 0942949580

______(47) 0942819590

______(48) 0946181892

______(62) 0948398759

______(51) 0948398271

______(53) 0946181897

______(43) 0946982005

______(53) 0942986483

______(40) 0626364508

______(51) 0943298772

______(49) 0943289737

______(52) 0942749782

______(49) 0620958298

______(45) 0945217953

______(49) 0942749914

______(31) 0945215164

______(42) 0616947522

______(57) 0992956584

______(56) 0992955278

______(53) 0948184892

______(38) 0617909150

______(45) 0634098951

______(50) 0992953580

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(48) 0994756440

______(35) 0991525004

______(45) 0619056882

______(47) 0947944712

______(52) 0948162499

______(48) 0950695392

______(41) 0620959361

______(48) 0620959647

______(59) 0946808996

______(41) 0633905474

______(42) 0620960964

______(43) 0950692282

______(50) 0950689724

______(59) 0946798613

______(57) 0946798167

______(52) 0992741596

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(50) 0969825641

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(56) 0654797547

______(60) 0654979479

______(51) 0654979524

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(55) 0935628985

______(59) 0654979478

______(52) 0654979552

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(50) 0654979550

______(55) 0654979474

______(53) 0654979526

______(45) 0929151990

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(52) 0989744425

______(63) 0989495892

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(49) 0935428918

______(51) 0925289871

______(53) 0989744525

______(63) 0989879724

______(65) 0989399783

______(51) 0649256892

______(52) 0989744056

______(40) 0925354471

______(50) 0625535897

______(61) 0989740789

______(60) 0989828556

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(65) 0985979747

______(41) 0653298044

______(55) 0655389793

______(46) 0651168298

______(45) 0922904928

______(38) 0625525922

______(61) 0989890549

______(36) 0625563540

______(52) 0654979471

______(45) 0651174696

______(46) 0622529974

______(50) 0925642589

______(40) 0925471453

______(54) 0926478783

______(46) 0926829244

______(59) 0656828969

______(56) 0656828966

______(51) 0656828961

______(50) 0656828951

______(55) 0925987168

______(54) 0635826978

______(54) 0636169887

______(56) 0926178896

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(46) 0986146147

______(56) 0985971917

______(65) 0989482979

______(46) 0652962871

______(49) 0651159697

______(47) 0651159695

______(54) 0989845524

______(47) 0989744051

______(39) 0925635540

______(55) 0989482924

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(46) 0653298049

______(42) 0653298045

______(40) 0653298052

______(44) 0653298047

______(58) 0933968974

______(41) 0653295650

______(40) 0654914740

______(51) 0652497189

______(47) 0652529792

______(45) 0652529790

______(40) 0930828280

______(44) 0928352663

______(63) 0979638399

______(42) 0610955952

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(51) 0926169873

______(49) 0984414829

______(42) 0652473924

______(30) 0652473919

______(49) 0935295097

______(46) 0652473964

______(56) 0629946749

______(45) 0653298048

______(42) 0652473942

______(50) 0990087926

______(50) 0625892369

______(50) 0935165984

______(47) 0928904429

______(57) 0636579849

______(66) 0989788872

______(57) 0989744574

______(54) 0651189978

______(53) 0989744093

______(46) 0650989225

______(46) 0654914755

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(47) 0625589471

______(56) 0625798469

______(50) 0625756982

______(43) 0636342928

______(44) 0651168971

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(46) 0656476615

______(56) 0987059783

______(49) 0933987910

______(47) 0653261897

______(50) 0652749656

______(48) 0652749654

______(50) 0656505968

______(49) 0610959628

______(45) 0610959474

______(56) 0925987484

______(46) 0926825392

______(52) 0926835892

______(60) 0934982799

______(54) 0927854829

______(58) 0987589705

______(44) 0651178817

______(56) 0654979484

______(47) 0935458625

______(49) 0985397152

______(46) 0931746574

______(45) 0927272484

______(48) 0650957187

______(47) 0650957168

______(42) 0927274119

______(53) 0929984840

______(51) 0925863297

______(52) 0931588549

______(33) 0933545004

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 7,000 บาท

______(45) 0825245298  

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(42) 0825241569

______(41) 0825255626

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(44) 0825295625

______(39) 0825452562

______(49) 0825361798

______(50) 0825416897

______(45) 0825429852

______(47) 0825291569

______(33) 0825142542

______(45) 0825246963

______(40) 0825266164

______(50) 0825292697

______(45) 0825266961

______(46) 0825198940

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(42) 0825465471

______(51) 0825294795

______(38) 0825474251

______(43) 0825256915

______(42) 0825355617

______(46) 0825464719

______(47) 0825269159

______(40) 0825249163

______(43) 0825264592

______(43) 0825269524

______(44) 0825369425

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(55) 0825489829

______(43) 0825251497

______(53) 0825266897

______(45) 0825146829

______(50) 0825426896

______(45) 0825174495

______(43) 0825359254

______(46) 0825491746

______(45) 0825461793

______(40) 0825460961

______(45) 0825199092

______(50) 0825099629

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(50) 0825439874

______(56) 0825399875

______(40) 0825145618

______(29) 0825345624

______(39) 0825345642

______(49) 0825259747

______(44) 0825416891

______(52) 0825419968

______(57) 0825469986

______(39) 0825451149

______(42) 0825294714

______(46) 0825166189

______(44) 0825247178

______(45) 0825516981

______(51) 0825195687

______(36) 0825354171

______(46) 0825451984

______(41) 0825269054

______(36) 0825140915

______(50) 0825288962

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(45) 0825390954

______(40) 0825250945

______(32) 0825542510

______(36) 0825526350

______(49) 0825398950

______(31) 0825241405

______(31) 0825150541

______(47) 0825509495

______(41) 0825171539

______(51) 0825478629

______(50) 0825291968

______(37) 0825517162

______(49) 0825246895

______(41) 0825264356

______(50) 0825196874

______(30) 0825352517

______(52) 0825455968

______(45) 0825435594

______(50) 0825519578

______(51) 0825355968

______(43) 0825244936

______(45) 0825346287

______(42) 0825168291

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(51) 0825157986

______(45) 0825268293

______(45) 0825498702

______(42) 0825094293

______(46) 0825396409

______(41) 0825510596

______(42) 0825097164

______(37) 0825150952

______(51) 0825099396

______(38) 0825154904

______(52) 0825266968

______(39) 0825425742

______(44) 0825235469

______(57) 0825399687

______(48) 0825236598

______(46) 0825247594

______(39) 0825171528

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(34) 0825155215

______(49) 0825498706

______(43) 0825360982

______(46) 0825149764

______(40) 0825239461

______(42) 0825186156

______(45) 0825415686

______(45) 0825397515

______(41) 0825245906

______(42) 0825506961

______(47) 0825397904

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(44) 0825255683

______(45) 0825434595

______(54) 0825288597

______(42) 0825262485

______(36) 0825093540

______(40) 0825205549

______(47) 0825395960

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(40) 0825250585

______(43) 0825255826

______(47) 0825285395

______(40) 0825234592

______(50) 0825496817

______(47) 0825451859

______(39) 0825244581

______(46) 0825491575

______(47) 0825349781

______(41) 0825282392

______(37) 0825465232

______(52) 0825259858

______(48) 0825092589

______(39) 0825239640

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(51) 0825257868

______(47) 0825246875

______(49) 0825169486

______(48) 0825256875

______(41) 0825152585

______(48) 0825374928

______(50) 0825173798

______(40) 0825099025

______(36) 0825322509

______(40) 0825290932

______(43) 0825177490

______(41) 0825092393

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(43) 0825255853

______(47) 0825238865

______(52) 0825486568

______(37) 0825525028

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(52) 0638858716

______(42) 0973253904

______(53) 0637629596

______(50) 0955681754

______(53) 0969391485

______(52) 0972395485

______(60) 0967699392

______(51) 0970468647

______(61) 0968858719

______(64) 0967695985

______(57) 0967786815

______(38) 0972142256

______(43) 0970232965

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(42) 0994415091

______(51) 0619096974

______(41) 0619640519

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(50) 0619505798

______(58) 0992947936

______(44) 0990415952

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(32) 0994422110

______(46) 0994411855

______(38) 0619097141

______(47) 0619097159

______(43) 0619097164

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(42) 0617353566

______(47) 0633649781

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(36) 0617353524

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(53) 0635175989

______(39) 0947351424

______(37) 0629524405

______(55) 0947356966

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(47) 0992392634

______(41) 0947199002

______(56) 0629736788

______(46) 0620960878

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 1,500 บาท

______(54) 0651695697

______(45) 0651695652

++

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 1,000 บาท

______(56) 0651695798

______(56) 0651695897

______(51) 0651695892

______(42) 0651695640

++

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 800 บาท

______(55) 0651695878

______(45) 0651695526

______(44) 0651695471

______(41) 0651695540

++

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 600 บาท

______(51) 0651695829

______(50) 0651695468

______(51) 0651695658

______(55) 0651695689

______(45) 0651695940

______(47) 0651695690

++

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 450 บาท

______(44) 0651695904

______(46) 0651695905

______(55) 0651695968

______(55) 0651695977

______(54) 0651695796

______(43) 0651695911

______(55) 0651695896

______(54) 0651695958

++

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 300 บาท

______(44) 0651695660

______(46) 0651695824

______(55) 0651695797

______(45) 0651695742

______(44) 0651695741

______(54) 0651695787

______(51) 0651695874

++

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 200 บาท

______(44) 0651695822

______(44) 0651695714

______(54) 0651695679

++

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 100 บาท

______(51) 0651695685

++

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 50 บาท

______(46) 0651695851

++


ขายส่ง ยังไม่ลงทะเบียน ยังไม่เปิด

ซิมมาย         ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด 

ซิมเพนกวิน   ราคา 20 บาท จำนวนจำกัด 

ซิมวันทูคอล  ราคา 40 บาท จำนวนจำกัด

ซิมดีแทค      ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

ซิมทรูมูฟ      ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

ซิม168         ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

เลือกเบอร์ไม่ใด้ ไม่ใช้เบอร์ที่ประกาศ

สั่งกี่เบอร์ก้อได้ อายุเหลืออย่างน้อย1เดือน

LINE ID=dadaangie

ราคาสินค้าตามประกาศ

ทุกเบอร์ทั้งหมดเป็นเบอร์เติมเงิน

ยินดีบริการลงทะเบียนให้ทันที เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อทางLine

เบอร์ที่ขายแล้ว ยินดีลบในประกาศ พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMSทั่วประเทศ 50 บาท ต่อ ครั้ง (ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 

ติดต่อ. จี

mobile : 0994654965

Line id : dadaangie


เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  270-243-8643    ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  407-238-9986    ธ.ทหารไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  652-211-6561    ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  312-086-3406    ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  420-044-8521    ธ.กรุงไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  402-604-6606    ธ.ธนชาต

การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง

สามารถตรวจสอบemsที่

 http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx หรือโทร1545