ใหม่

                    จำหน่าย 

     ซิมเบอร์สวย เบอร์มงคล เบอร์จำง่าย 

           ราคาแม่ค้า    ขายต่อสบาย   

                 โปร่งใสทุกเบอร์        

                รับประกันความพอใจ   

        โอนเร็ว...... ส่งเร็ว......รวยเร็ว

              *สั่งซื้อ เลื่อนลงล่างสุด


ด่วน เบอร์สวยขายง่าย สั่งกี่เบอร์ก้อได้

ซิมดีแทค เปิดเบอร์แล้ว ลงทะเบียนแล้ว เติมเงิน 50บ.แล้ว  อายุเหลืออย่างน้อย3เดือน   ราคา 70 บ. 

ซิมวันทูคอล เปิดเบอร์แล้ว ลงทะเบียนแล้ว เติมเงิน 20บ.แล้ว  อายุเหลืออย่างน้อย3เดือน   ราคา 60 บ.       

line id = dadaangie


update 20ต.ค.60  เวลา 21:27

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 3,000 บาท

______(45) 0651565917

______(41) 0651566525

##

--

P(46) 0651566971  +  

T(55) 0966566971  = ราคา 4,000 บาท

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 2,000 บาท

______(41) 0651565940

______(41) 0651566471

______(46) 0651566917

______(46) 0651566971

##

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 1,500 บาท

______(39) 0651565911

______(51) 0651565896

______(42) 0651566904

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 1,000 บาท

______(45) 0641566871

______(51) 0651566958

______(46) 0651566368

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 300 บาท

______(56) 0643685798

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 200 บาท

______(53) 0643687829

______(46) 0643687426

______(49) 0643687465

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 100 บาท

______(51) 0643687197

______(49) 0643687429

______(51) 0643685856

______(44) 0643685516

______(55) 0643686598

______(55) 0643686589

______(46) 0643685644

______(53) 0643686956

______(53) 0643686695

______(51) 0643686891

______(42) 0643685442

______(44) 0643685642

______(42) 0643685451

--

T(50) 0809686445  +  

P(46) 0643686445  = ราคา 170 บาท

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 70 บาท

______(56) 0643685969

______(41) 0643685441

______(56) 0643686959

______(42) 0643686441

______(46) 0643686445

______(42) 0643685514

______(53) 0643685669

______(54) 0643685859

______(46) 0643685851

##

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 15,000 บาท 

______(57) 0942599982

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(61) 0994625989

______(45) 0616974525

______(43) 0616974514

______(47) 0942654179

______(53) 0994744655

______(42) 0947149242

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(49) 0994615447

______(50) 0994741547

______(43) 0994624450

______(48) 0994619640

______(38) 0942626450

______(39) 0619450464

______(61) 0994694749

______(63) 0994597983

______(62) 0994589297

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(43) 0994622650

______(58) 0947149699

______(46) 0616975651

______(49) 0994655911

______(33) 0619511541

______(47) 0947149544

______(47) 0942628790

______(56) 0994592909

______(48) 0990419745

______(44) 0994624091

______(41) 0619504916

______(61) 0994696909

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(43) 0994617151

______(62) 0994689926

______(50) 0942625895

______(43) 0994624045

______(51) 0994690950

______(49) 0990419962

______(36) 0990414225

______(46) 0994622905

______(40) 0990414193

______(45) 0619500897

______(52) 0619469872

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(55) 0947029987

______(56) 0994599065

______(45) 0990429417

______(44) 0942644771

______(54) 0994689522

______(47) 0947155619

______(46) 0942606298

______(58) 0994616878

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(47) 0942562298

______(66) 0994758987

______(58) 0994698238

______(53) 0990439982

______(59) 0629696795

______(49) 0619499902

______(51) 0616968636

______(48) 0947145099

______(41) 0619500497

______(48) 0619475619

______(61) 0994749865

______(39) 0945416325

______(61) 0994598593

______(56) 0994617875

______(54) 0994751496

______(46) 0994614175

______(52) 0994615792

______(61) 0994759945

______(43) 0616966612

______(59) 0994752698

______(49) 0616974457

______(56) 0616965788

______(41) 0947244164

______(44) 0947195612

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(50) 0942646892

______(51) 0994747407

______(57) 0942799908

______(52) 0619485298

______(54) 0994618287

______(53) 0947197808

______(49) 0619456864

______(43) 0990428740

______(40) 0616975042

______(47) 0947190953

______(47) 0990405497

______(43) 0619457461

______(43) 0619457425

______(42) 0947155326

______(52) 0994622587

______(50) 0616968653

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(62) 0994646798

______(52) 0994766650

______(51) 0948241797

______(48) 0947162397

______(60) 0993861897

______(51) 0990289851

______(47) 0994744406

______(56) 0990689465

______(49) 0990395545

______(42) 0619450458

______(61) 0994682968

______(61) 0990694879

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(55) 0619475797

______(51) 0994686171

______(53) 0947166866

______(53) 0993861971

______(52) 0990694474

______(52) 0990288871

______(43) 0990428236

______(57) 0993764298

______(59) 0948389774

______(56) 0948328688

______(52) 0990678922

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(51) 0951289296

______(40) 0990404158

______(33) 0619505025

______(58) 0994719685

______(47) 0619475717

______(34) 0947127121

______(57) 0994746882

______(56) 0619478858

______(55) 0619488595

______(46) 0993838330

______(49) 0619478626

______(48) 0994632852

______(50) 0619488860

______(53) 0948342896

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(44) 0990192653

______(47) 0951287951

______(61) 0994598575

______(40) 0990408280

______(43) 0947232826

______(51) 0947268564

______(50) 0993764165

______(38) 0947215415

______(47) 0947261828

______(58) 0993862588

______(57) 0948382599

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(40) 0620461669

______(52) 0947466358

______(53) 0990192887

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(61) 0639966949

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(48) 0951465297

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(44) 0971691452

______(44) 0955092419

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(40) 0639261517

______(56) 0956539658

______(51) 0969283563

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(44) 0646253549

______(49) 0646256929

______(42) 0971522592

______(55) 0969509890

______(61) 0971489878

______(47) 0968922425

______(49) 0971689261

______(50) 0639617828

______(65) 0969786578

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(49) 0646269871

______(51) 0956932971

______(59) 0639369986

______(42) 0639219642

______(46) 0969517423

______(51) 0971464398

______(41) 0955243517

______(54) 0969918714

______(39) 0640056549

______(44) 0640049894

______(44) 0639166409

______(37) 0640415941

______(54) 0969827463

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(43) 0646249714

______(49) 0646269178

______(43) 0639362617

______(53) 0639852965

______(41) 0639942512

______(66) 0969836898

______(44) 0971650493

______(44) 0969410915

______(41) 0639285251

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(48) 0639909417

______(35) 0640454147

______(38) 0640047926

______(53) 0639598283

______(45) 0918296190

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(57) 0972798465

______(53) 0968741792

______(50) 0971825639

______(52) 0639391984

______(58) 0968966518

______(46) 0639190468

______(36) 0637192251

______(58) 0997828474

______(51) 0637798263

______(53) 0972982835

______(60) 0917379879

______(44) 0646266248

______(53) 0646918973

______(45) 0646942284

______(48) 0646985253

______(47) 0646915682

______(52) 0646951759

______(48) 0646922487

______(45) 0646944912

______(49) 0646952485

______(56) 0648298739

______(56) 0648397982

______(54) 0646987347

______(52) 0646988740

______(52) 0646978435

______(61) 0646984879

______(52) 0646934974

______(52) 0646956637

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(33) 0640160169

______(57) 0969469185

______(57) 0966864936

______(52) 0968844265

______(42) 0639285621

______(52) 0638434879

______(58) 0637879738

______(57) 0968975904

______(56) 0967798109

______(52) 0968619283

______(52) 0967407982

______(62) 0969786845

______(52) 0972978136

______(59) 0973394798

______(47) 0970492961

______(53) 0646949087

______(58) 0646948975

______(42) 0646928421

______(43) 0646917514

______(43) 0648539152

______(39) 0646950045

______(46) 0646945108

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(52) 0952908298

______(43) 0825255853

______(47) 0825238865

______(52) 0825486568

______(37) 0825525028

______(52) 0639285685

______(39) 0640649253

______(47) 0637722695

______(46) 0637529365

______(51) 0972279546

______(43) 0972242827

______(53) 0955912787

______(37) 0967141540

______(60) 0970966968

______(43) 0646265257

______(47) 0646265747

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 6,000 บาท

______(56) 0926649875

--

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(56) 0979619529

______(58) 0979617829

______(55) 0654978790

--

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(65) 0973617998

______(65) 0979618799

______(58) 0653589787

--

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(38) 0614547155

______(54) 0979617429

______(40) 0935715442

______(50) 0979574414

______(41) 0935404556

______(59) 0985197974

--

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(43) 0926954152

______(48) 0653589624

--

A(54) 0983278971  +  

A(57) 0986278971  = ราคา 1,200 บาท

--

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(54) 0983278971

______(53) 0935719919

______(58) 0653589499

______(54) 0983279871

______(55) 0983278954

______(55) 0983278945

______(54) 0983278953

______(45) 0934656525

______(53) 0928383893

______(56) 0929178785

______(53) 0614548898

______(42) 0934652535

______(48) 0934652928

______(38) 0614571455

______(38) 0614571419

______(38) 0614571446

______(57) 0653589498

______(48) 0653589651

______(47) 0653589641

______(52) 0979574155

______(52) 0979574614

______(39) 0926644044

______(49) 0979622950

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(39) 0934654152

______(48) 0653589822

______(48) 0801587829

______(51) 0979574253

______(57) 0979574178

______(48) 0935719914

______(40) 0935715154

______(52) 0979574254

______(47) 0926891714

______(51) 0979574163

______(49) 0979574161

______(49) 0936650974

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(46) 0928838323

______(47) 0801587891

______(43) 0801587905

______(48) 0801587919

______(43) 0801618298

______(57) 0653589786

______(48) 0653589642

______(43) 0801598165

______(60) 0979642968

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(57) 0979574745

______(61) 0928399957

______(49) 0653589823

______(59) 0983279849

______(60) 0983279886

______(64) 0979574878

______(43) 0934653625

______(49) 0934652947

______(48) 0933928149

______(52) 0979574650

______(51) 0933986922

______(59) 0983274998

______(51) 0979574532

______(51) 0979574523

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(45) 0652588582

______(53) 0985205978

______(61) 0928486987

______(42) 0934182924

______(42) 0934182942

______(58) 0926648698

______(43) 0935719414

______(47) 0653589632

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(60) 0979574787

______(52) 0981149785

______(45) 0934928622

______(50) 0653589687

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(54) 0947198745

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(34) 0942614152

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(48) 0944741982

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(44) 0946463156

______(55) 0992391697

______(54) 0947198736

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(45) 0946472265

______(58) 0992388298

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(51) 0942984933

______(51) 0943289763

______(50) 0944659427

______(39) 0626566521

______(45) 0626565186

______(47) 0946472447

______(46) 0992394640

______(52) 0992389822

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(51) 0992394717

______(49) 0992392834

______(51) 0992389713

______(59) 0992393798

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(51) 0946455873

______(43) 0992391910

______(44) 0657531782

______(54) 0992394828

______(53) 0992387861

______(39) 0946045191

______(48) 0947409825

______(52) 0942694981

______(46) 0628971085

______(54) 0619374897

______(54) 0628971867

______(53) 0942744797

______(35) 0619461008

______(44) 0620489285

______(47) 0629068655

______(55) 0943087897

______(52) 0619385497

______(61) 0990698947

______(48) 0990691941

______(46) 0634182985

______(61) 0943876879

______(55) 0943792849

______(51) 0949792863

______(53) 0942789842

______(61) 0994747858

______(58) 0942878875

______(46) 0942790465

______(44) 0942755642

______(44) 0945182365

______(49) 0619395475

______(47) 0628975406

______(52) 0946464775

______(52) 0946458547

______(52) 0946474368

______(48) 0943989150

______(48) 0616987704

______(55) 0943987591

______(45) 0942877242

______(51) 0616986258

______(30) 0945015114

______(54) 0942679881

______(52) 0994611778

______(50) 0942948626

______(47) 0942819590

______(48) 0946181892

______(62) 0948398759

______(51) 0948398271

______(53) 0946181897

______(43) 0946982005

______(53) 0942986483

______(40) 0626364508

______(51) 0943298772

______(49) 0943289737

______(52) 0942749782

______(49) 0620958298

______(45) 0945217953

______(49) 0942749914

______(31) 0945215164

______(42) 0616947522

______(57) 0992956584

______(56) 0992955278

______(53) 0948184892

______(38) 0617909150

______(50) 0992953580

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(48) 0994756440

______(45) 0619056882

______(47) 0947944712

______(52) 0948162499

______(48) 0950695392

______(41) 0620959361

______(48) 0620959647

______(59) 0946808996

______(41) 0633905474

______(42) 0620960964

______(43) 0950692282

______(50) 0950689724

______(59) 0946798613

______(57) 0946798167

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(50) 0969825641

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(56) 0654797547

______(60) 0654979479

______(51) 0654979524

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(55) 0935628985

______(59) 0654979478

______(52) 0654979552

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(50) 0654979550

______(55) 0654979474

______(53) 0654979526

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(52) 0989744425

______(63) 0989495892

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(49) 0935428918

______(51) 0925289871

______(53) 0989744525

______(63) 0989879724

______(65) 0989399783

______(51) 0649256892

______(52) 0989744056

______(40) 0925354471

______(50) 0625535897

______(61) 0989740789

______(60) 0989828556

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(65) 0985979747

______(41) 0653298044

______(55) 0655389793

______(46) 0651168298

______(45) 0922904928

______(38) 0625525922

______(61) 0989890549

______(36) 0625563540

______(52) 0654979471

______(45) 0651174696

______(46) 0622529974

______(50) 0925642589

______(40) 0925471453

______(54) 0926478783

______(46) 0926829244

______(59) 0656828969

______(51) 0656828961

______(50) 0656828951

______(55) 0925987168

______(54) 0635826978

______(54) 0636169887

______(56) 0926178896

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(46) 0986146147

______(56) 0985971917

______(65) 0989482979

______(46) 0652962871

______(49) 0651159697

______(47) 0651159695

______(47) 0989744051

______(39) 0925635540

______(55) 0989482924

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(46) 0653298049

______(42) 0653298045

______(40) 0653298052

______(44) 0653298047

______(58) 0933968974

______(41) 0653295650

______(40) 0654914740

______(51) 0652497189

______(47) 0652529792

______(45) 0652529790

______(40) 0930828280

______(44) 0928352663

______(63) 0979638399

______(42) 0610955952

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(51) 0926169873

______(49) 0984414829

______(42) 0652473924

______(30) 0652473919

______(49) 0935295097

______(46) 0652473964

______(56) 0629946749

______(45) 0653298048

______(42) 0652473942

______(50) 0990087926

______(50) 0625892369

______(50) 0935165984

______(57) 0636579849

______(57) 0989744574

______(54) 0651189978

______(53) 0989744093

______(46) 0650989225

______(46) 0654914755

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(47) 0625589471

______(56) 0625798469

______(50) 0625756982

______(43) 0636342928

______(44) 0651168971

++


ขายส่ง ยังไม่ลงทะเบียน ยังไม่เปิด

ซิมมาย         ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด 

ซิมเพนกวิน   ราคา 20 บาท จำนวนจำกัด 

ซิมวันทูคอล  ราคา 40 บาท จำนวนจำกัด

ซิมดีแทค      ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

ซิมทรูมูฟ      ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

ซิม168         ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

เลือกเบอร์ไม่ใด้ ไม่ใช้เบอร์ที่ประกาศ

สั่งกี่เบอร์ก้อได้ อายุเหลืออย่างน้อย1เดือน

LINE ID=dadaangie

ราคาสินค้าตามประกาศ

ทุกเบอร์ทั้งหมดเป็นเบอร์เติมเงิน

ยินดีบริการลงทะเบียนให้ทันที เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อทางLine

เบอร์ที่ขายแล้ว ยินดีลบในประกาศ พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMSทั่วประเทศ 50 บาท ต่อ ครั้ง (ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 

ติดต่อ. จี

mobile : 0994654965

Line id : dadaangie


เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  270-243-8643    ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  407-238-9986    ธ.ทหารไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  652-211-6561    ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  312-086-3406    ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  420-044-8521    ธ.กรุงไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  402-604-6606    ธ.ธนชาต

การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง

สามารถตรวจสอบemsที่

 http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx หรือโทร1545