จำหน่าย 

     ซิมเบอร์สวย เบอร์มงคล เบอร์จำง่าย 

           ราคาแม่ค้า    ขายต่อสบาย   

                 โปร่งใสทุกเบอร์        

                รับประกันความพอใจ   

        โอนเร็ว...... ส่งเร็ว......รวยเร็ว

**** กดF5 อัพเดทล่าสุด สำหรับ PC

สำหรับ smartphone กด refresh เป็นการอัพเดท


update 19ส.ค.60  เวลา 17:42

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท


______(45) 0809298504______(50) 0969052928

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท


______(50) 0969174095______(52) 0969490519

______(48) 0959291490______(56) 0959378942

______(58) 0959359783______(53) 0959256638

______(53) 0969196439______(57) 0966579915

______(57) 0966598059

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท


______(58) 0969397870______(51) 0959061696

______(48) 0969450195______(47) 0959135645

______(52) 0959634925______(52) 0969456319

______(46) 0966453742______(57) 0909786396

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท


______(53) 0909987056

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท


______(52) 0909897082

______(35) 0954146501______(52) 0954092869

______(32) 0954142520______(40) 0941292247

______(37) 0910298242

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท


______(40) 0619424626

______(46) 0628971553______(46) 0619415569

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท


______(50) 0628971494______(35) 0619424225

______(41) 0619415447______(39) 0619415652

______(39) 0619422294______(43) 0619422928

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท


______(49) 0628971547______(39) 0619416552

______(43) 0619425961______(39) 0619416417

______(42) 0619424790

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท


______(38) 0619426550______(35) 0619415261

______(43) 0619415296______(38) 0619415525

______(34) 0619422262

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท


______(36) 0619416405

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท


______(40) 0628974022______(40) 0619416571

______(44) 0619426682______(40) 0619424932

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท


______(41) 0619414682______(35) 0619421516

______(43) 0619425097______(38) 0619415093

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท


______(57) 0948290997______(46) 0619425685

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท


______(59) 0628985894______(52) 0628975861

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท


______(49) 0628968622______(47) 0628975406

______(33) 0619415232

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท


______(45) 0619433397______(34) 0619434322

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท


______(40) 0619433374______(39) 0619433328

______(39) 0943088115______(46) 0943088554

______(43) 0943088551______(45) 0619523685

______(47) 0629466617

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท


______(62) 0947378978______(37) 0619522129

______(53) 0945614897______(45) 0619564518

______(52) 0619389871______(61) 0992746978

______(51) 0629466657______(52) 0945616489

______(51) 0945639870______(42) 0629471652

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท


______(38) 0651165464

______(53) 0935689265

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท


______(43) 0622878901______(54) 0651189978

______(43) 0651169465______(47) 0651164789

______(35) 0622925261______(46) 0650989225

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท


______(50) 0622878872______(42) 0622922865

______(45) 0622922958______(47) 0651164798

______(46) 0624895246______(45) 0650825982

______(50) 0650825987

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท


______(32) 0622921442______(58) 0981169879

______(52) 0650989285______(50) 0650989283

______(42) 0650989104______(46) 0650989243

______(46) 0937146529______(55) 0651189979

______(49) 0651189982______(44) 0630156698

______(41) 0630156596______(41) 0630159566

______(35) 0622922912

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท


______(50) 0650825969______(51) 0611696985 

______(41) 0651189197______(44) 0651189194

______(39) 0930971424

______(50) 0930954497______(43) 0630154798

______(43) 0630159982______(48) 0611618997

______(50) 0625079945______(42) 0651189192

______(37) 0622910566______(46) 0650902978

______(41) 0650902982______(47) 0934534298

______(48) 0650989248______(50) 0650825996

______(53) 0650989286______(44) 0650989214

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท


______(46) 0650989126

______(42) 0651189174______(44) 0930974552

______(51) 0937249287______(50) 0930578963

______(42) 0651164829______(46) 0650989216

______(52) 0650989087______(55) 0650989279

______(42) 0650989221______(31) 0930562516

______(39) 0930526914______(33) 0630153654

______(49) 0925078990______(44) 0925029593

______(51) 0937268925______(44) 0621529847

______(56) 0937168796______(46) 0650825974

______(37) 0622922059______(41) 0650989220

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 6,000 บาท


______(50) 0969825641

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท


______(51) 0649256892

______(48) 0645692556______(51) 0952879146

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท


______(47) 0956647145______(57) 0809825979

______(59) 0953629199

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท


______(42) 0645414099

______(60) 0954692889______(44) 0644292814

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท


______(52) 0644299648______(44) 0644095916

______(44) 0644096195

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท


______(36) 0644041593

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท


______(39) 0644064249

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท


______(43) 0649129615

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท


______(65) 0967956689

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท


______(58) 0918717889______(49) 0957517159

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 8,000 บาท


______(57) 0946595928

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 6,000 บาท


______(50) 0619361978

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท


______(63) 0946599795______(69) 0994689798

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท


______(51) 0942591966

______(48) 0946591653______(53) 0946532978

______(63) 0994687965______(55) 0619389892

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท


______(53) 0942562898

______(57) 0994689246______(51) 0619361997

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท


______(61) 0619379899______(55) 0619359796

______(46) 0619359445______(51) 0619364796

______(41) 0619364552______(52) 0946593916

______(47) 0619363892

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท


______(54) 0619369479______(45) 0619398243

______(48) 0992594253______(54) 0635097897

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท


______(45) 0628971660______(48) 0619369428

______(47) 0994692611______(48) 0946534287

______(53) 0992054978______(46) 0619389226

______(49) 0946598215______(48) 0619359690

______(59) 0619987487

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท


______(58) 0946895197

______(52) 0619358992______(55) 0946589590

______(44) 0619361468______(61) 0946597597

______(54) 0619374789______(44) 0946597400

______(55) 0992595457______(45) 0634179663

______(50) 0950299664

______(52) 0992590459______(51) 0992592960

______(45) 0619410987______(40) 0619525911

______(46) 0616942981______(36) 0619715241

______(57) 0619989474______(41) 0628245905

______(58) 0616988299______(50) 0619969910

______(53) 0619987409______(54) 0619497864

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท


______(54) 0619395579______(53) 0992596346

______(55) 0619396579______(58) 0990697828

______(47) 0616909871______(45) 0619414983

______(52) 0619986544______(43) 0617942563

______(47) 0942561947______(47) 0942561949

______(48) 0635096982______(41) 0942562547

______(46) 0619526179______(42) 0619502892

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท


______(52) 0994687900

______(52) 0619386919______(49) 0942872872

______(49) 0619368952______(50) 0619379591

______(54) 0619399278______(45) 0992595402

______(43) 0945065941______(56) 0994687490

______(52) 0619387846______(58) 0994687960

______(48) 0619549284______(50) 0619542977

______(49) 0628952953______(49) 0628952449

______(47) 0628962617

______(49) 0628952890______(52) 0619982467

______(56) 0628967891______(44) 0616928912

______(51) 0619647865______(52) 0635099974

______(48) 0635099961______(59) 0619986947

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท


______(59) 0992595839______(52) 0619385497

______(61) 0990698947______(48) 0990691941

______(57) 0990699636______(47) 0942872519

______(46) 0942872554

______(43) 0616956910______(53) 0619959518

______(38) 0628290416______(47) 0619544189

______(54) 0628972596

______(52) 0619715968______(54) 0617946687

______(41) 0620419964

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท


______(47) 0629074928

______(55) 0616939687______(43) 0628956250

______(43) 0635098705______(53) 0619958465

______(43) 0635094925______(61) 0994735897

______(42) 0619517418______(36) 0619546122

______(67) 0994688986______(50) 0943832894

______(51) 0948592860______(49) 0948592840

______(51) 0992594058______(56) 0990695891

______(38) 0619382540______(47) 0619358654

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท


______(46) 0947356642______(38) 0619414715

______(48) 0629471892______(53) 0629471879

______(47) 0628387940

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท


______(55) 0656828965______(41) 0925642652

______(49) 0925498246

______(59) 0926989619______(48) 0922899522

______(53) 0922899293______(52) 0922898923

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท


______(50) 0925645478______(55) 0982935298

______(47) 0922894553

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท


______(57) 0928365987______(54) 0656828982

______(55) 0656828956______(54) 0925654968

______(35) 0926414252______(51) 0622529979

______(47) 0925649741______(50) 0925479941

______(56) 0925987556______(55) 0926178958

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท


______(46) 0622529974______(50) 0925642589

______(50) 0982935626______(40) 0925471453

______(44) 0925474193______(54) 0979640991

______(54) 0926478783______(55) 0979638292

______(46) 0926829244______(59) 0656828969

______(56) 0656828966______(51) 0656828961

______(50) 0656828951______(50) 0656828942

______(55) 0925987168______(54) 0925987554

______(54) 0635826978______(54) 0636169887

______(56) 0926178896______(45) 0922904928

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท


______(40) 0610956544______(52) 0656828944

______(53) 0656828945______(55) 0656828947

______(53) 0656828954______(51) 0922896258

______(13) 0656828963______(52) 0656828962

______(45) 0610955289______(47) 0928356545

______(46) 0610959565______(42) 0925690425

______(45) 0926904924______(63) 0979949268

______(48) 0925474179______(47) 0982919351

______(52) 0934298656______(58) 0987514978

______(59) 0985297856

______(56) 0656839982______(39) 0636194550

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท


______(47) 0610959654______(46) 0610955992

______(52) 0922891588______(55) 0656856928

______(60) 0985397856______(56) 0656856992

______(51) 0656856924______(55) 0932691799

______(53) 0982935269______(51) 0982935294

______(53) 0925914689______(52) 0925896256

______(32) 0926141504______(38) 0610956551

______(56) 0979639904______(44) 0925914095

______(42) 0610959165______(46) 0610959655

______(46) 0610956694

______(65) 0926989868______(56) 0926988662

______(54) 0925987509______(60) 0623879979

______(56) 0656839829______(63) 0656839899

______(63) 0656839989______(39) 0922904292

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท


______(57) 0987544497

______(45) 0925842456______(58) 0926485987

______(41) 0610959551______(46) 0610959619

______(49) 0610959259______(44) 0656856422

______(46) 0910954966______(45) 0656856522

______(51) 0928395366______(54) 0932687829

______(55) 0656856892______(59) 0987582965

______(41) 0926325419______(54) 0922854996

______(52) 0922856965______(62) 0985297994

______(56) 0928871993

______(60) 0656839959______(55) 0656839963

______(55) 0656839945______(45) 0635826942

______(46) 0635826961______(55) 0635826979

______(51) 0635826966______(60) 0656839599

______(56) 0656839919______(46) 0635826916

______(55) 0656839954______(45) 0635826915

______(51) 0926187882______(55) 0658638298

______(54) 0635826897

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท


______(45) 0926828622______(53) 0987561782

______(56) 0656857592______(56) 0656828984

______(53) 0610957898______(41) 0931744229

______(65) 0979785857______(45) 0926900289

______(45) 0926902890______(53) 0656856692

______(58) 0985297954

______(69) 0987589599______(60) 0987852939

______(50) 0925856546______(48) 0925893552

______(44) 0926865224______(59) 0982939856

______(49) 0610959628______(45) 0610959474

______(55) 0656839936

______(56) 0925987484______(50) 0635826947

______(52) 0656839951______(50) 0635826974

______(53) 0635826959______(45) 0927155619

______(42) 0927151665______(50) 0636194588

______(52) 0636169885______(56) 0656838299

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท


______(54) 0922858569______(45) 0926844228

______(56) 0932688992______(51) 0926829258

______(43) 0612505987______(61) 0985298497

______(51) 0656858922______(53) 0656858924

______(55) 0656858926

______(54) 0982939158______(55) 0982942588

______(53) 0926869256______(52) 0926855926

______(56) 0984519668______(51) 0982935258

______(54) 0932689962______(45) 0656856225

______(57) 0922856988______(41) 0612509198

______(56) 0985059794

______(40) 0632509915______(52) 0635826949

______(60) 0926988684

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท


______(58) 0985059697______(49) 0982942852

______(42) 0926844522______(43) 0982932352

______(48) 0928356168

______(58) 0985057987______(58) 0987359784

______(43) 0610959823______(49) 0931158589

______(54) 0927844569______(52) 0927878632

______(56) 0982939358

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท


______(39) 0612505965______(58) 0987909709

______(43) 0925844119______(53) 0925588628

______(52) 0635826958______(53) 0635826968

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท


______(33) 0612509154______(47) 0925851746

______(50) 0934285865______(55) 0982932589

______(39) 0612509295

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท


______(49) 0622877197______(35) 0630156194

______(30) 0630150465______(38) 0630159356

______(34) 0622921714______(43) 0622923568

______(45) 0650989071______(57) 0934768974

______(42) 0621054987______(33) 0610464228

______(37) 0610914493

--


ขายส่ง ยังไม่ลงทะเบียน ยังไม่เปิด

ซิมมาย         ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด 

ซิมเพนกวิน   ราคา 40 บาท จำนวนจำกัด 

ซิมวันทูคอล  ราคา 40 บาท จำนวนจำกัด

ซิมดีแทค      ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

ซิมทรูมูฟ      ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

ซิม168         ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

เลือกเบอร์ไม่ใด้ ไม่ใช้เบอร์ที่ประกาศ

สั่งกี่เบอร์ก้อได้ อายุเหลืออย่างน้อย1เดือน

LINE ID=dadaangie

ราคาสินค้าตามประกาศ

ทุกเบอร์ทั้งหมดเป็นเบอร์เติมเงิน

ยินดีบริการลงทะเบียนให้ทันที เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อทางLine

เบอร์ที่ขายแล้ว ยินดีลบในประกาศ พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMSทั่วประเทศ 50 บาท ต่อ ครั้ง (ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 

ติดต่อ. จี

mobile : 0994654965

Line id : dadaangie


เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  270-243-8643    ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  407-238-9986    ธ.ทหารไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  652-211-6561    ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  312-086-3406    ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  420-044-8521    ธ.กรุงไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  402-604-6606    ธ.ธนชาต

การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง

สามารถตรวจสอบemsที่

 http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx หรือโทร1545