ซิมเข้ามาใหม่/ซิมปรับราคาใหม่

                                   จำหน่าย 

                    ซิมเบอร์สวย เบอร์มงคล เบอร์จำง่าย 

                        ในราคาแม่ค้า  ขายต่อสบาย

                                โปร่งใสทุกเบอร์        

                              รับประกันความพอใจ

                       ......โอนเร็ว ส่งเร็ว รวยเร็ว.........

 

tips! หากหาเบอร์ แค่กดCtrl+f แล้ว ป้อนเบอร์ลงช่องขวาบน 

tips! กดf5 อัพเดทล่าสุด


  

มีซิม วันทูคอล ยังไม่เปิด ขายส่ง 25 บาท จำนวนจำกัด

อัพเดท30ส.ค.59    เวลา10:49

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 200 บาท

............(46) 0636494581............(37) 0636622741............(49) 0636819961

............(49) 0984047142............(39) 0984047151............(40) 0984047161

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 100 บาท

............(23) 0931010900............(56) 0984759545............(38) 0984047141

............(43) 0984047164............(43) 0984047461............(43) 0984047416

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 70 บาท

............(29) 0931010915............(32) 0931010945............(44) 0611355968

............(33) 0931014465............(41) 0984132545............(40) 0984132553

............(42) 0625073982............(48) 0926467662............(44) 0984132566

............(43) 0984212592............(38) 0984120365............(60) 0984759585

............(56) 0984759428............(55) 0984759535............(64) 0984759499

............(59) 0984759458............(36) 0625077702............(44) 0984132593

............(64) 0984759589............(54) 0984759471............(37) 0984047140

............(48) 0984047178............(54) 0986685462............(56) 0986685536

............(62) 0986682986

--

เพนกวิน++ ราคา150 บาท ลงทะเบียนและเปิดเบอร์ทันที มีค่าโทร50บาท

............(54) 0643864599

............(55) 0643862899............(39) 0643862424............(47) 0643865465

............(50) 0643863668............(50) 0643861688............(46) 0643864564

............(39) 0643865151............(52) 0643863688............(47) 0643861919

............(45) 0643865454............(43) 0643861168............(45) 0643864545

............(39) 0643861515............(39) 0643864242............(46) 0643864546

............(47) 0643862828............(51) 0643863939............(46) 0643865545

............(45) 0643865265

--

ทรูมูฟเอช++++++++++ราคา 3000 บาท

............(44) 0909654164

--

ทรูมูฟเอช++++++++++ ราคา 2000 บาท

............(45) 0641145699............(41) 0641191946

--

ทรูมูฟเอช++++++++++ ราคา 1500 บาท

............(46) 0954059662............(52) 0954095992............(47) 0954051995

............(47) 0954416990............(34) 0641141665............(44) 0641174669

............(43) 0641142997............(30) 0641141454............(32) 0641164226

--

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 1000 บาท

............(44) 0641798252............(42) 0641794641............(44) 0641471498

............(33) 0641147442............(43) 0641145922............(39) 0641149554

............(34) 0641149144............(24) 0641151411............(40) 0641149366

............(55) 0954179668............(50) 0641179949............(34) 0641154922

............(29) 0641142551............(52) 0641198977

--

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 800 บาท

............(49) 0641792497............(33) 0642146424............(35) 0642146642

............(26) 0641141450............(37) 0641199115............(37) 0641197144

............(45) 0641191986............(58) 0954494788............(42) 0641155668

--

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 600 บาท

............(40) 0641799040............(32) 0642045461............(48) 0641789094

............(40) 0642044929............(37) 0642364192............(44) 0641755691

............(44) 0641784653............(35) 0642142691............(48) 0641148987

............(49) 0641129899............(45) 0954172665............(48) 0641149788

............(22) 0641141410

--

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 450 บาท

............(40) 0642044974............(40) 0642364690............(42) 0641789520

............(36) 0642361590............(41) 0642366509

............(46) 0642149983............(42) 0642369471............(37) 0642364147

............(49) 0641799751............(36) 0642145428............(35) 0642149261

............(38) 0642149624............(41) 0642382916............(41) 0642382961

............(51) 0642369786............(30) 0641141490............(43) 0954049228

............(38) 0641158922............(36) 0641178225............(33) 0641160456

............(44) 0954524681............(32) 0641155118

--

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 300 บาท

............(32) 0642365051............(32) 0642142940............(38) 0642145178

............(43) 0642369517............(50) 0642369938............(38) 0642145493

............(37) 0642364471............(37) 0641784151............(49) 0641793658

............(45) 0642364983............(38) 0642147419............(40) 0642142984

............(44) 0642149828............(48) 0641765982............(49) 0642365878

............(23) 0641104115............(46) 0641194588............(41) 0641155883

............(26) 0641155112............(46) 0954488440............(58) 0953939668

--

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 200 บาท

............(26) 0642045041............(41) 0640571954............(42) 0642144092

............(41) 0642142589............(51) 0642368949............(45) 0641746386

............(43) 0642364792............(40) 0642382645............(34) 0642152293

............(42) 0642365258............(47) 0641795219............(45) 0642364938

............(47) 0642363878............(41) 0642374546............(42) 0642149781

............(41) 0654456008............(41) 0644090932............(35) 0641129291

............(24) 0641101056............(43) 0641179771............(38) 0641141678

............(52) 0954349288............(48) 0642368793............(29) 0641122337

............(34) 0641122558............(32) 0641155334............(38) 0641122778

............(49) 0641199775

--

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 100 บาท

............(40) 0642149932............(44) 0642363479

............(42) 0642144759............(45) 0642364893............(36) 0641782521

............(28) 0642040507............(47) 0642369368............(48) 0642138978

............(49) 0642378973............(31) 0642040609

............(38) 0642044828............(19) 0641142100............(36) 0641151855

............(22) 0641121232

............(39) 0641123688............(35) 0641181833............(36) 0641171718

............(16) 0641200210............(26) 0641212172............(50) 0641177699

............(42) 0641168682............(38) 0641177255

............(30) 0641212644............(15) 0641101020

............(35) 0641188322............(19) 0641101060

............(22) 0641212312............(25) 0641122009

--

ทรูมูฟเอช++++++++++ ราคา 70 บาท

............(39) 0642360954............(40) 0642386254............(47) 0642383696

............(42) 0642381963............(41) 0642361748

............(38) 0642379142............(37) 0642143629............(36) 0642041856

............(56) 0641788474............(34) 0642364621

............(43) 0642379246............(45) 0642139659............(47) 0642379394

............(46) 0642377980............(42) 0642372981............(43) 0642149872

............(42) 0642372891............(45) 0641748582

............(27) 0641131533............(31) 0641100883............(33) 0641184144

............(20) 0641101016............(39) 0641133588............(15) 0641102001

............(38) 0641201987............(21) 0641122005

--

ซิม my++++++++++++++ราคา 70 บาท

............(50) 0887883206

............(55) 0887886406............(56) 0887886704............(58) 0887883709

............(49) 0887883205............(56) 0887883257............(48) 0887883204

............(58) 0887886409

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 6000 บาท

............(40) 0944455504

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 4000 บาท

............(43) 0619564642

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 3000 บาท

............(40) 0619242916

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 2000 บาท

............(60) 0990696966

++

ดีแทค++++++++++++ ราคา 1500 บาท

............(43) 0619461664

............(55) 0629297974............(40) 0629462416

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 1000 บาท

............(45) 0804059892

............(46) 0629594056............(54) 0629398971............(44) 0990426455

............(40) 0990426541............(55) 0629297497

............(43) 0619249741............(45) 0629594163............(40) 0629462254

............(41) 0629463524

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 800 บาท

............(41) 0619692404

............(45) 0629594055............(40) 0629594140

............(49) 0629599164............(50) 0629593961............(46) 0619241689

............(54) 0943955469............(46) 0629463971............(57) 0629593896

............(54) 0629298927............(53) 0629593892............(51) 0990419469

............(51) 0990419694............(42) 0990426453............(45) 0629464059

............(40) 0629594041

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 600 บาท

............(48) 0946216956............(37) 0990424225............(46) 0990419617

............(46) 0990416944............(37) 0990415414............(44) 0629463950

............(42) 0945419901............(51) 0629298690............(55) 0629593894

............(51) 0629593971............(50) 0629296943

............(41) 0945421916

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 450 บาท

............(48) 0629299209............(43) 0951291565

............(43) 0629594053............(42) 0990414096............(48) 0990426936

............(44) 0990417149............(44) 0990365561............(44) 0990296441

............(56) 0990299792............(52) 0990365569............(50) 0990356594

............(49) 0629594095............(39) 0945420915

............(40) 0945419503............(48) 0629593905............(55) 0629398981

............(45) 0945419931............(46) 0619235974............(44) 0629463266

............(42) 0945419532............(42) 0945419523............(45) 0945419724

............(54) 0943598952............(35) 0945421442............(50) 0629462399

............(48) 0945420987............(35) 0945421514

............(39) 0945421455

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 300 บาท 
............(49) 0618929455 
............(62) 0946949687............(58) 0994645587 
............(47) 0619248746............(43) 0619247563
............(43) 0619249921............(39) 0945421491
............(51) 0945419766............(53) 0990696922............(46) 0945419383 
............(57) 0629593986 
............(44) 0629298143............(58) 0943963987
............(43) 0629298214............(43) 0629298223............(42) 0629399040 
............(47) 0990364556............(47) 0990364295............(44) 0990363653 
............(48) 0629463909............(45) 0990365229............(44) 0619248905 
............(53) 0990699164 
............(52) 0990695914............(57) 0990698961 
............(52) 0628899055............(46) 0945419680............(49) 0990195952 
............(43) 0945420955............(50) 0990695417............(44) 0946219535 
............(47) 0629462198............(51) 0943597446............(42) 0619248417

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 200 บาท

............(42) 0619249920............(48) 0990296625............(43) 0945419506

............(57) 0990694695............(52) 0990693646............(46) 0990425368

............(47) 0990419870............(41) 0990406265............(42) 0619248921

............(51) 0946219785............(54) 0943597845

............(48) 0990428943............(44) 0619248824............(46) 0619248619

............(57) 0629593968............(52) 0629297458............(49) 0629297266

............(50) 0943954925............(49) 0628893652

............(52) 0943965547............(53) 0943951697............(40) 0946217416

............(51) 0946217499............(47) 0629299217............(46) 0943599115

............(55) 0990693892

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 100 บาท

............(58) 0994697815

............(36) 0619632540............(53) 0994692590

............(50) 0990406499............(44) 0990195560

............(50) 0990690953............(55) 0990690994............(38) 0990423515

............(47) 0990296471............(38) 0990352541............(48) 0990696225

............(51) 0990289509............(46) 0619248826............(53) 0619248698

............(52) 0619248697............(57) 0629593869

............(46) 0946216468............(47) 0943959251............(48) 0943966911

............(59) 0943596986............(42) 0629462238............(40) 0618055546

............(60) 0990688965............(44) 0629292860............(51) 0629298843

............(46) 0990415828............(53) 0990682995

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 70 บาท

............(52) 0994690474............(38) 0619354055

............(51) 0943962819............(57) 0948392886............(53) 0943589744

............(46) 0620472988............(40) 0620472892............(59) 0990699287

............(50) 0629298275............(54) 0943955865............(55) 0990684298

............(52) 0629594009............(57) 0990698619............(46) 0990195571

............(40) 0990236515............(54) 0990439398............(48) 0619234797

............(42) 0619242378............(41) 0951291923

............(49) 0629593861............(46) 0629463268

............(47) 0616852964............(46) 0943955443

............(46) 0629293717

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 50 บาท

............(56) 0948392399............(47) 0948392355

............(46) 0629463286............(55) 0990684829............(53) 0990684665

............(48) 0943958622............(49) 0943958524............(46) 0943605982

............(54) 0943589718............(48) 0616852983

............(51) 0943582578............(47) 0943858523

............(52) 0943859446............(51) 0943856439............(56) 0943856939

............(47) 0990368921............(50) 0943955681............(51) 0943958364

............(46) 0943957144............(43) 0990282517............(47) 0990525647

............(50) 0618932984............(47) 0942981662

............(46) 0618932890............(52) 0618932986

............(40) 0943965040

............(53) 0990426869............(50) 0992095268............(50) 0990286592

............(50) 0990694148............(59) 0990695948

............(57) 0943966938............(52) 0619248688............(49) 0943859293

............(41) 0620472983............(39) 0620472981............(44) 0620472896

............(38) 0620472980............(53) 0990268829............(46) 0990235495

............(43) 0616854940............(43) 0990235546............(51) 0943598814

............(35) 0990408050............(37) 0946232650

............(44) 0943856414

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 1000 บาท

............(50) 0928654565............(49) 0615189879............(36) 0615291417

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 800 บาท

............(50) 0924179783............(47) 0924092696............(45) 0615293919

............(42) 0615293916............(36) 0615291471............(54) 0615189969

............(49) 0924091978............(36) 0615292263

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 600 บาท

............(46) 0615189952............(36) 0615294045

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 450 บาท

............(45) 0615189825............(51) 0615168879

............(45) 0615168297............(41) 0928515641

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 300 บาท 

............(52) 0936619918

............(36) 0615294009............(48) 0924090969............(44) 0928055951

............(42) 0610565568............(41) 0928055462............(58) 0987147785

............(44) 0642878540............(46) 0615285694............(46) 0615285199

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 200 บาท

............(39) 0936615405............(46) 0624654865

............(42) 0615281559............(46) 0615189844

............(42) 0988342242............(45) 0988342425

............(47) 0622149959............(45) 0615168198

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 100 บาท

............(38) 0934094009............(42) 0636694062............(56) 0985789055

............(60) 0924093968............(54) 0988346295............(48) 0924086928

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 70 บาท

............(34) 0622265920............(38) 0622265609............(45) 0636693921

............(42) 0636694071............(46) 0636694048............(45) 0636694074

............(42) 0615360598............(34) 0936100942............(28) 0622246204

............(46) 0615279286............(63) 0985792986

............(65) 0985792988............(51) 0985789122

............(46) 0615189736............(54) 0985789053


............(42) 0610565586............(59) 0985794647............(51) 0988346256

............(56) 0985794662............(60) 0985792974

............(42) 0615293817............(56) 0985795562............(56) 0985794653

............(56) 0985794644

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 50 บาท

............(35) 0616564043............(43) 0616564483

............(39) 0926205168............(46) 0636694057

............(51) 0636693927............(35) 0630416168

............(44) 0928087820............(32) 0612891230............(54) 0985489218

............(56) 0985789073............(46) 0615189727............(41) 0612878621

............(38) 0612891272............(40) 0612878710............(42) 0615189750

............(46) 0615168568............(51) 0985794225

............(42) 0636790551............(46) 0636680656

++

ทรูมูฟเอช++++++++++ ราคา 1500 บาท

............(50) 0640547897

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 1000 บาท

............(39) 0640514289............(50) 0640592879............(42) 0640549464

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 800 บาท

............(33) 0640535424............(42) 0640519647............(43) 0640562659

............(43) 0640544956............(40) 0640519825............(41) 0640522895

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 600 บาท

............(39) 0640529652............(34) 0640516291............(42) 0640517469

............(34) 0640515292............(43) 0640542697

............(42) 0640539951............(28) 0640514161............(38) 0639540542

............(43) 0640532569............(34) 0640525651............(40) 0640595056

............(50) 0640691969............(48) 0917196447............(46) 0640538929

............(39) 0640529783

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 450 บาท

............(35) 0640514096............(32) 0640526153............(35) 0640517426

............(41) 0640691924............(38) 0640541936............(36) 0640654164

............(36) 0640516509............(38) 0640549519............(44) 0640653965

............(42) 0640548924............(44) 0640541879

............(53) 0640879856

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 300 บาท

............(61) 0969199747

............(40) 0640535287............(29) 0640515251

............(37) 0640524691............(44) 0640592819

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 200 บาท

............(47) 0639596108............(34) 0640522690............(43) 0640692916

............(41) 0640524587

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 100 บาท

............(49) 0640493986

............(21) 0830502030............(41) 0640268456............(35) 0830225582

............(43) 0640432789............(35) 0640493225............(42) 0640461678

............(42) 0640469328............(43) 0902161699

++

ทรูมูฟเอช++++++++++ ราคา 70 บาท

............(39) 0640541784............(48) 0643499256

............(53) 0863974961............(40) 0643438291

++

ทรูมูฟเอช++++++++++ ราคา 50 บาท

............(39) 0642367425

............(41) 0642371792............(47) 0642374498

............(40) 0642366814............(47) 0641783639............(44) 0642371939

............(49) 0642368578............(39) 0642371475............(40) 0642363583

............(44) 0643402898............(41) 0643149824

............(43) 0643494562

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 3000 บาท

............(62) 0991692998............(56) 0991699553

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 2000 บาท

............(60) 0991697199............(55) 0991697464

--

ดีแทค++++++++++++ ราคา 1500 บาท

............(54) 0629398746

............(46) 0629594290............(44) 0629594540............(53) 0991691594

............(41) 0990242465............(50) 0629399516

............(46) 0991715662

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 1000 บาท

............(47) 0629594552............(49) 0629594525............(59) 0991689692

............(63) 0991699389............(56) 0991687871

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 800 บาท

............(47) 0991692290............(44) 0629594405............(46) 0629399440

............(42) 0991719042............(62) 0991689695

............(46) 0629399251............(50) 0990242897

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 600 บาท

............(52) 0629399239............(52) 0629399329............(44) 0991694024

............(43) 0629594404............(51) 0629399409............(58) 0991689925

............(54) 0991697418............(46) 0629594362

............(55) 0629594398............(45) 0629594532

............(59) 0629398697............(51) 0991705965............(49) 0991717915

............(54) 0629398566............(49) 0945298912

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 450 บาท

............(38) 0990242417............(49) 0991693462

............(51) 0991695714............(51) 0629594475............(48) 0629594418

............(51) 0629594394............(54) 0629398197............(55) 0629398693

............(48) 0629398362............(56) 0629398469............(49) 0629398651

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 300 บาท

............(40) 0990244471............(54) 0991686492

............(47) 0991692683............(48) 0629398416............(53) 0629398394

............(49) 0629594284............(58) 0629398696............(54) 0629399439

............(50) 0629398526............(55) 0629398495............(46) 0629398522

............(48) 0629398425............(60) 0991683897............(49) 0991671556

............(49) 0991704982............(58) 0991681798............(49) 0991685056

............(44) 0629398214............(57) 0991725978

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 200 บาท

............(52) 0991701997

............(51) 0991681593............(61) 0991686697............(53) 0991695284

............(47) 0991724951............(56) 0991719884............(49) 0629594482

............(53) 0629399582............(52) 0629398159

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 100 บาท

............(46) 0629398405............(49) 0990246658

............(52) 0991686355............(49) 0991684426

............(52) 0629399482............(49) 0991716826

............(55) 0948391993

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 70 บาท

............(45) 0991685052............(46) 0991705168

............(62) 0991688290............(47) 0629398280

............(49) 0629398273............(61) 0991686589............(53) 0991718972

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 50 บาท

............(42) 0990239415............(45) 0991732536............(51) 0991676922

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 1000 บาท

............(48) 0935425974

............(44) 0926451746

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 800 บาท

............(53) 0935426879............(47) 0935425892............(50) 0636264878

............(44) 0934565147............(42) 0636619740

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 600 บาท

............(57) 0935349699............(50) 0636264896

............(53) 0636264899............(52) 0636264898............(40) 0636264904

............(53) 0934824789............(51) 0610587897............(45) 0635968251

............(45) 0635914755............(42) 0635914743............(32) 0636622511

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 450 บาท

............(53) 0933697196............(57) 0933697974............(49) 0636264895

............(48) 0636264894............(47) 0935426828............(46) 0610587955

............(40) 0934144474............(42) 0636622197............(52) 0926455948

............(43) 0636696421

............(42) 0610547919............(45) 0934716564............(44) 0611435699

............(34) 0611436256

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 300 บาท 

............(46) 0610587829............(52) 0935425889............(35) 0935324522

............(35) 0636622505............(34) 0636622504............(48) 0636796245

............(46) 0635968252............(46) 0635968225

............(39) 0610547871............(37) 0611439265

............(46) 0934714594............(50) 0934715966............(42) 0934719441

............(44) 0934717196............(39) 0610547826

--LINE ID=dadaangie

ราคาสินค้าตามประกาศ

ทุกเบอร์ทั้งหมดเป็นเบอร์เติมเงิน

ยินดีบริการลงทะเบียนให้ทันที เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อทางLine

เบอร์ที่ขายแล้ว ยินดีลบในประกาศ พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMSทั่วประเทศ 50 บาท ต่อ ครั้ง (ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 

ติดต่อ. จี

mobile : 0994654965

Line id : dadaangie

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  407-238-9986    ธ.ทหารไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  652-211-6561    ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  270-243-8643    ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  312-086-3406    ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  420-044-8521    ธ.กรุงไทย

การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง