ใหม่

                    จำหน่าย 

     ซิมเบอร์สวย เบอร์มงคล เบอร์จำง่าย 

           ราคาแม่ค้า    ขายต่อสบาย   

                 โปร่งใสทุกเบอร์        

                รับประกันความพอใจ   

        โอนเร็ว...... ส่งเร็ว......รวยเร็ว

              *สั่งซื้อ เลื่อนลงล่างสุด


     

line id = dadaangie


update 25พ.ย.60  เวลา 14:54

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 3,000 บาท

______(52) 0651909787

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 2,000 บาท

______(52) 0651939874

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 1,500 บาท

______(47) 0651971792

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 1,000 บาท

______(48) 0657971793

______(43) 0651909742

______(43) 0651909616

______(43) 0651909661

______(39) 0651909441

______(38) 0651971450

______(39) 0651909450

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 800 บาท

______(48) 0651939717

______(39) 0651909540

______(43) 0651939550

______(43) 0651909445

______(43) 0651909535

______(39) 0651909522

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 600 บาท

______(43) 0651909526

______(38) 0651971405

______(43) 0651909715

______(38) 0651971504

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 450 บาท

______(47) 0651971756

--

เพนกวิน↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ราคา 200 บาท

______(38) 0651971540

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 12,000 บาท

______(62) 0969982928

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 7,000 บาท

______(45) 0825926652

______(59) 0825695897

______(59) 0809878829

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(38) 0825642425

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(63) 0825989859

______(61) 0825698878

______(55) 0825925996

______(51) 0825959652

______(50) 0825915299

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(51) 0941789562

______(67) 0969964969

______(32) 0825522422

______(41) 0825455255

______(45) 0825696225

______(50) 0825989522

______(39) 0825625524

______(41) 0825294155

______(35) 0825524144

______(50) 0825296990

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(65) 0825988997

______(37) 0825626251

______(38) 0825425525

______(60) 0825975987

______(49) 0825566557

______(53) 0825495299

______(40) 0825942550

______(44) 0825905654

______(33) 0825352422

______(60) 0825956988

______(43) 0825945244

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(49) 0639499509

______(59) 0956618798

______(59) 0956962598

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(57) 0952989528

______(46) 0997451641

______(60) 0996295974

______(54) 0916966917

______(54) 0952879950

______(52) 0917941795

______(49) 0966892414

______(48) 0959298240

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(50) 0909528962

______(52) 0969741592

______(45) 0941796261

______(59) 0955466798

______(58) 0952986289

______(54) 0952985547

______(54) 0969174594

______(47) 0941971916

______(56) 0917978285

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(59) 0645489599

______(50) 0645487871

______(49) 0952984192

______(61) 0969940879

______(57) 0969929490

______(57) 0969919284

______(50) 0909298526

______(56) 0909917984

______(56) 0951598748

______(41) 0829171463

______(62) 0956289968

______(61) 0969854956

______(50) 0954745259

______(53) 0953499829

______(51) 0645397971

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(47) 0825987800

______(52) 0825578782

______(50) 0825756566

______(52) 0825982099

______(35) 0825151751

______(54) 0825188991

______(52) 0825953668

______(46) 0825285664

______(47) 0825934556

______(40) 0825262366

______(56) 0825956678

______(42) 0825824544

______(39) 0825964005

______(46) 0825950665

______(46) 0825925258

______(46) 0825978322

______(51) 0825387855

______(59) 0825849788

______(54) 0969455938

______(51) 0966462198

______(52) 0952989082

______(49) 0952418974

______(54) 0969538293

______(48) 0941978640

______(40) 0638924521

______(54) 0638396982

______(59) 0959382986

______(64) 0909969589

______(64) 0969984469

______(55) 0969918742

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(48) 0825968226

______(34) 0825236224

______(54) 0825585669

______(46) 0825468661

______(50) 0825922688

______(45) 0825268266

______(31) 0825164005

______(38) 0825904055

______(31) 0825645100

______(51) 0825575595

______(43) 0825141688

______(46) 0825454855

______(40) 0825151855

______(35) 0825533225

______(50) 0969419912

______(50) 0996219563

______(52) 0638928097

______(55) 0956878165

______(46) 0941982472

______(39) 0951429810

______(53) 0996194618

______(44) 0829143953

______(52) 0638659951

______(46) 0638920495

______(58) 0959197873

______(60) 0967428897

______(54) 0955798920

______(44) 0917955350

______(39) 0954462504

______(42) 0829164093

______(61) 0969919279

______(56) 0957782981

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(31) 0825255022

______(47) 0825711995

______(49) 0825874474

______(53) 0825862499

______(43) 0825864424

______(43) 0825782551

______(48) 0825591855

______(56) 0825978557

______(43) 0951426682

______(53) 0638980892

______(44) 0941298146

______(58) 0638729878

______(52) 0954395269

______(60) 0996299736

______(56) 0969571478

______(39) 0829147404

______(49) 0956605954

______(56) 0996296537

______(55) 0954956782

______(58) 0646982986

______(48) 0646919625

______(62) 0646989947

______(50) 0646978154

______(48) 0646915971

______(43) 0646942516

______(62) 0646987958

______(59) 0646979873

______(60) 0646987596

______(60) 0646978695

______(54) 0646918929

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(52) 0825865882

______(61) 0825788977

______(54) 0825757758

______(52) 0825852994

______(37) 0825491008

______(33) 0825409005

______(42) 0825201699

______(49) 0825829771

______(48) 0916983629

______(50) 0829176296

______(49) 0638691592

______(43) 0952904428

______(47) 0941490659

______(49) 0639350878

______(52) 0997139824

______(60) 0941979867

______(47) 0638411978

______(52) 0917187856

______(46) 0952397425

______(47) 0955286426

______(48) 0648925842

______(61) 0967348978

______(62) 0967398785

______(57) 0968562984

______(48) 0957425916

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(50) 0646989260

______(54) 0646978491

______(43) 0646925452

______(53) 0646952597

______(49) 0646953682

______(49) 0646925917

______(48) 0646929174

______(52) 0646917874

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(52) 0629796247

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(54) 0629792874

______(45) 0629796240

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(43) 0629795140

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(50) 0629795390

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(60) 0629795895

______(51) 0946194792

______(47) 0945198254

______(48) 0945198226

______(44) 0619461647

______(36) 0619464240

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(50) 0657429962

______(42) 0657426651

______(45) 0657465417

______(45) 0657465471

______(52) 0992919625

______(52) 0992924179

______(52) 0942981982

______(49) 0946199425

______(41) 0992915240

______(51) 0634989741

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(45) 0635288823

______(52) 0942981892

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(46) 0657450298

______(45) 0990252549

______(49) 0990259645

______(40) 0657466150

______(44) 0657464174

______(43) 0657452455

______(52) 0657469744

______(57) 0657464799

______(44) 0657464714

______(46) 0657465229

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(33) 0629285100

______(53) 0946894715

______(58) 0946895197

______(51) 0990423897

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(55) 0657469873

______(40) 0657465124

______(47) 0990254792

______(49) 0990251797

______(42) 0657464550

______(44) 0657451196

______(49) 0657464179

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(56) 0656578793

______(48) 0649417962

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(54) 0821569878

______(48) 0979642911

______(49) 0928974163

______(60) 0928974687

______(60) 0656828979

______(46) 0928971145

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(48) 0934465179

______(51) 0928975461

______(54) 0928974618

______(46) 0828616465

______(46) 0828616546

______(55) 0656828974

______(56) 0656828795

______(52) 0656828971

______(40) 0801496552

______(50) 0928947416

______(58) 0928946947

______(60) 0928941571

______(45) 0928941525

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(50) 0933582965

______(54) 0656828793

______(50) 0656828792

______(41) 0801496526

______(41) 0801496517

______(36) 0801496152

______(40) 0801496255

______(49) 0801495697

______(50) 0928939640

______(50) 0933691892

______(48) 0935619285

______(51) 0801496878

______(55) 0656828794

______(52) 0656828791

______(41) 0828616451

______(53) 0934614998

______(46) 0934796422

______(45) 0935515791

______(50) 0928914458

______(55) 0928981459

______(45) 0828616563

______(50) 0656824478

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(40) 0801496471

______(42) 0801496590

______(49) 0935524579

______(44) 0828616526

______(56) 0656856929

______(62) 0979628399

______(49) 0928351696

______(53) 0656824787

______(54) 0656826687

______(49) 0928914754

______(51) 0656856492

______(51) 0656828790

______(52) 0656856592

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(52) 0656856925

______(41) 0828616550

______(40) 0828616540

______(51) 0801496986

______(50) 0801495986

______(43) 0928940416

______(54) 0928974186

______(46) 0821547874

______(51) 0934790298

______(60) 0656827989

______(56) 0656826878

______(54) 0656824878

______(46) 0656828920

______(50) 0933689426

______(51) 0934656189

______(45) 0828616392

______(51) 0828616398

______(49) 0828616495

______(51) 0927156966

______(53) 0656856926

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(41) 0653298044

______(53) 0656827982

______(53) 0656828972

______(53) 0656827892

______(56) 0656827895

______(55) 0656827894

______(41) 0621692690

______(44) 0801496268

______(52) 0801495799

______(46) 0801496909

______(60) 0934496898

______(41) 0828616361

______(51) 0934629756

______(53) 0928941785

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(53) 0986389253

______(53) 0652474898

______(44) 0636271928

______(46) 0652473928

______(53) 0652477499

______(55) 0623969578

______(49) 0651159697

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 7,000 บาท

______(62) 0829897496

______(54) 0829952298

______(52) 0829894147

______(67) 0829899598

______(57) 0829546698

______(45) 0829241964

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(44) 0825952616

______(55) 0825587965

______(54) 0829695690

______(46) 0829916650

______(56) 0825689765

______(51) 0829265892

______(59) 0828689791

______(53) 0829926647

______(56) 0829425414

______(50) 0829966163

______(52) 0829629196

______(46) 0829474246

______(61) 0829894696

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(52) 0825590959

______(55) 0825971959

______(43) 0825942256

______(45) 0825945417

______(55) 0825971959

______(40) 0829456240

______(54) 0829875591

______(59) 0829968791

______(44) 0829247156

______(49) 0829452649

______(48) 0829425198

______(47) 0829922519

______(53) 0829796291

______(44) 0825654617

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(47) 0809924690

______(48) 0825971619

______(45) 0829649250

______(39) 0829425540

______(50) 0829629905

______(41) 0829562405

______(52) 0829592971

______(53) 0829594952

______(49) 0829462549

______(55) 0829872298

______(55) 0829872982

______(56) 0829792865

______(56) 0829979840

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(45) 0829046196

______(53) 0829878425

______(57) 0829875963

______(60) 0829798494

______(48) 0829982901

______(56) 0829469396

______(56) 0829566938

______(51) 0829598910

______(36) 0829045161

______(52) 0829969054

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(46) 0825891526

______(59) 0829598729

______(50) 0829129829

______(49) 0829641298

______(57) 0829979094

______(56) 0829791957

______(50) 0829866263

______(53) 0829479428

______(56) 0829954487

______(61) 0829989754

______(48) 0829924257

______(53) 0829864592

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(55) 0825828796

______(54) 0825875982

______(43) 0829856450

______(37) 0829255051

______(42) 0829505409

______(60) 0829877595

______(56) 0829477982

______(53) 0829615589

______(42) 0829835256

______(57) 0829589592

______(54) 0829593459

______(47) 0829859141

______(58) 0829258969

______(53) 0829869452

______(53) 0829899215

______(52) 0829636468

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(54) 0829475496

______(55) 0829968247

______(55) 0829545747

______(47) 0829578242

______(49) 0829842594

______(53) 0829975391

______(53) 0829565279

______(52) 0829926286

______(47) 0829512659

______(43) 0829455460

______(46) 0829419850

______(46) 0829759150

______(54) 0829984950

______(50) 0829906916

______(47) 0829592840

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(59) 0829489784

______(56) 0829659485

______(45) 0829474470

______(36) 0829262520

______(48) 0829864740

______(53) 0829923947

______(54) 0829745865

______(48) 0829725951

______(53) 0829456586

______(57) 0829639578

______(49) 0829834942

______(47) 0829592147

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(53) 0829568159

______(53) 0829875932

______(62) 0829688975

______(57) 0829098957

______(50) 0829560695

______(50) 0829985090

______(47) 0829515854

______(53) 0829952387

______(67) 0829796839

______(60) 0829748598

______(58) 0829679269

______(55) 0829685296

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(53) 0829562858

______(53) 0829629485

______(52) 0829258756

______(47) 0829234946

______(53) 0829585961

______(57) 0829759854

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(52) 0829245868

______(46) 0829755235

______(49) 0829482286

______(53) 0829977281

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(54) 0829690686

______(47) 0829422857

______(45) 0829268532

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(49) 0619395475

______(58) 0942878875

______(61) 0994747858

______(61) 0990698947

______(44) 0620489285

______(54) 0619374897

______(48) 0620959647

______(43) 0950692282

______(50) 0950689724

______(41) 0620959361

______(40) 0620961754

______(52) 0946464775

______(52) 0946458547

______(52) 0946474368

______(48) 0994632852

______(49) 0620958298

-+

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(45) 0942985404

______(49) 0942978361

______(54) 0942983568

______(51) 0943298772

______(51) 0948343848

______(38) 0617909150

-+ด่วน เบอร์สวยขายง่าย สั่งกี่เบอร์ก้อได้

ซิมดีแทค เปิดเบอร์แล้ว ลงทะเบียนแล้ว เติมเงิน 50บ.แล้ว  

อายุเหลืออย่างน้อย 5 เดือน   ราคา 70 บ. 


LINE ID=dadaangie

ราคาสินค้าตามประกาศ

ทุกเบอร์ทั้งหมดเป็นเบอร์เติมเงิน

ยินดีบริการลงทะเบียนให้ทันที เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อทางLine

เบอร์ที่ขายแล้ว ยินดีลบในประกาศ พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMSทั่วประเทศ 50 บาท ต่อ ครั้ง (ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 

ติดต่อ. จี

mobile : 0994654965

Line id : dadaangie


เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  270-243-8643    ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  407-238-9986    ธ.ทหารไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  652-211-6561    ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  312-086-3406    ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  420-044-8521    ธ.กรุงไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  402-604-6606    ธ.ธนชาต

การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง

สามารถตรวจสอบemsที่

 http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx หรือโทร1545