ซิมเข้ามาใหม่/ซิมปรับราคาใหม่

LINE ID=dadaangie

                                   จำหน่าย 

                    ซิมเบอร์สวย เบอร์มงคล เบอร์จำง่าย 

                        ในราคาแม่ค้า  ขายต่อสบาย

                                โปร่งใสทุกเบอร์        

                              รับประกันความพอใจ

                       ......โอนเร็ว ส่งเร็ว รวยเร็ว.........

 

tips! หาเบอร์ แค่กดCtrl+f แล้ว ป้อนเบอร์ลงช่องขวาบน

tips! กดf5 อัพเดทล่าสุด


--ขายส่ง  เลือกเบอร์ไม่ใด้ ไม่ใช่เบอร์ในประกาศ--

ซิมมาย       ยังไม่เปิด ราคา 35บาท จำนวนจำกัด 

ซิมเพนกวิน ยังไม่เปิด ราคา 30บาท จำนวนจำกัด 

-------------------------------------------------------


update 29พ.ค.60  เวลา 04:46

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 19,000 บาท 

______(44) 0619651655
--
ดีแทค+++++++++++ ราคา 15,000 บาท 

______(44) 0619616159
--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 10,000 บาท

______(56) 0628974695

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 8,000 บาท

______(59) 0629099798 

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 5,000 บาท

______(54) 0628974495______(49) 0629289445______(55) 0628974568

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 3,000 บาท

______(50) 0619597922______(49) 0619659247______(46) 0619616449

______(60) 0619399698______(46) 0619392565

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 2,000 บาท

______(51) 0629169783

______(44) 0619355519______(51) 0619649178______(48) 0619645917

______(48) 0619659174______(50) 0619594745______(51) 0619647495

______(54) 0619659396______(36) 0619642404______(44) 0619629056

______(40) 0619355650______(42) 0942561690______(58) 0616988299

--

ดีแทค++++++++++++ ราคา 1,500 บาท

______(47) 0619653971______(50) 0619589651______(52) 0619399744

______(60) 0628989918______(56) 0619627898______(53) 0619592984

______(48) 0629066298______(60) 0619598769______(46) 0619405669

______(34) 0619615240______(49) 0619599640______(42) 0619654740

______(46) 0942890428______(52) 0942989182______(54) 0619598970

______(45) 0628974117

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 1,000 บาท

______(41) 0619408922______(38) 0619651154______(56) 0619647797

______(50) 0619599560______(46) 0619623559______(54) 0628976592

______(47) 0619597190______(53) 0942974099______(41) 0629144096

______(38) 0629042942______(40) 0619404619______(49) 0619650499

______(42) 0619342566______(50) 0942619847______(52) 0619599841

______(44) 0619625528______(48) 0991741935

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 800 บาท

______(43) 0619633654______(53) 0619659458______(47) 0619391198

______(35) 0619355411______(50) 0942942839______(42) 0619646109

______(48) 0619609656______(43) 0619391590

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 600 บาท

______(47) 0619596326______(43) 0619632664______(38) 0619615235

______(41) 0619622159______(45) 0619632693______(39) 0619344453

______(40) 0619329253______(56) 0942839939______(44) 0635024879

______(47) 0619632893______(47) 0619389236______(51) 0619389285

______(51) 0628970829______(46) 0993811456______(35) 0942619040

______(46) 0619405939______(38) 0619401656______(38) 0619401665

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 450 บาท

______(47) 0619656851______(50) 0619635686______(54) 0619649379

______(48) 0628984263______(44) 0619409285______(45) 0942686811

______(54) 0628986861______(44) 0942928532______(33) 0629285100

______(40) 0619400596______(39) 0619395051______(34) 0619402624

______(49) 0993800839

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 300 บาท 

______(46) 0628971085

______(54) 0619374897______(41) 0619392821______(54) 0628971867

______(53) 0942744797______(49) 0619395475______(52) 0628974574

______(61) 0628989937______(52) 0628980199

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 200 บาท

______(52) 0942865288______(45) 0634962528______(45) 0635125896

______(44) 0993811544______(44) 0619586171______(42) 0634953255

______(47) 0634908782______(52) 0942759826______(43) 0942801289

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 100 บาท

______(57) 0634986993______(40) 0943569004______(39) 0634901556

______(45) 0619585290______(53) 0942855839______(47) 0619388813

______(48) 0635088837

--

ดีแทค+++++++++++ ราคา 70 บาท

______(43) 0619373536______(48) 0619375593______(59) 0943585799

______(34) 0619340506______(47) 0619633379______(45) 0634983282

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 2,000 บาท

______(44) 0935565452

+-

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 1,500 บาท

______(40) 0935242474

+-

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 1,000 บาท

______(45) 0935191791

+-

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 800 บาท

______(46) 0935282917______(44) 0935296154

+-

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 600 บาท

______(39) 0935190462

______(38) 0934641461______(50) 0929859611______(53) 0652477499

______(52) 0652477498______(53) 0935196893______(46) 0652473928

______(30) 0935161500

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 450 บาท

______(42) 0652473924______(30) 0652473919

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 300 บาท

______(44) 0652473926______(40) 0652473922

______(49) 0935195386______(47) 0935195906

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 200 บาท

______(40) 0621949225______(42) 0652477515______(46) 0652477519

______(42) 0652477524______(43) 0935191861______(31) 0610489210

______(54) 0929859484______(52) 0929859109

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 100 บาท

______(38) 0630545618______(44) 0652477526______(48) 0929862390

______(53) 0929861882______(30) 0610490532______(35) 0610488404

______(41) 0610487249______(41) 0610476476

______(52) 0929861854______(49) 0929861842

______(39) 0610490478______(33) 0610490535______(25) 0610490500

______(52) 0929861890______(48) 0929859105______(35) 0610490474

______(53) 0929859506

--

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 450 บาท

______(50) 0930962894______(48) 0930962892

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 300 บาท

______(42) 0929654610

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 200 บาท

______(49) 0656389147

______(45) 0929653560______(37) 0621429247

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 100 บาท

______(45) 0930905892______(49) 0930963298______(55) 0981841897

______(42) 0929654520______(58) 0656398984

______(34) 0611196451______(35) 0611196416______(43) 0611196496

______(35) 0611196452______(39) 0610946625

______(33) 0610945242

++

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 70 บาท

______(46) 0929649520______(55) 0984316897

______(56) 0980686388______(52) 0930897862

++

ทรูมูฟเอช++++++++++ ราคา 2,000 บาท

______(42) 0647424645

______(44) 0954616364______(59) 0647495879

++

ทรูมูฟเอช++++++++++ ราคา 1,500 บาท

______(41) 0647922425______(59) 0647879981______(54) 0956962971

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 1,000 บาท

______(59) 0953974796______(38) 0902298242______(46) 0647415946

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 800 บาท

______(44) 0953565047______(44) 0647424638

______(51) 0645397971______(45) 0647416494______(47) 0647984153

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 600 บาท

______(50) 0954159089______(53) 0909919718______(53) 0646939745

______(41) 0647562425______(52) 0647524978______(42) 0647594241

______(56) 0647919938______(44) 0647561564______(52) 0647495395

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 450 บาท

______(56) 0647198957______(55) 0647595496

______(47) 0647419538______(40) 0647414356______(43) 0647195263

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 300 บาท

______(43) 0647925910

______(44) 0918245690______(45) 0647436249______(46) 0647196436

______(53) 0647495468______(49) 0647419864______(50) 0917644694

______(51) 0647457962______(57) 0647949189______(51) 0647097981

______(48) 0647982480______(59) 0647783978

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 200 บาท

______(49) 0647418829______(49) 0647989132

______(46) 0647256961______(49) 0647591647

______(51) 0647651796______(52) 0647646694______(44) 0647424836

______(48) 0957425916______(58) 0909788386

++

ทรูมูฟเอช+++++++++ ราคา 100 บาท

______(46) 0647533945

______(45) 0970952409______(58) 0967919854

______(30) 0645015009______(52) 0647368792______(48) 0647981841

______(45) 0648143298______(48) 0647982381______(50) 0640484789

______(49) 0647847454

++

ทรูมูฟเอช++++++++++ ราคา 70 บาท

______(45) 0648098235______(52) 0648092869______(45) 0648071298

______(50) 0648097853______(47) 0647328719______(49) 0648089293

______(52) 0648069874______(38) 0647412824______(44) 0647432963

______(34) 0647404108______(40) 0647414581______(47) 0647195681

______(42) 0647423826______(48) 0647394546______(55) 0647457859

______(40) 0647417182______(45) 0647394417

++

ทรูมูฟเอช++++++++++ ราคา 50 บาท

______(44) 0647455823______(40) 0647418280

______(40) 0648025465

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 800 บาท

______(48) 0619471497______(39) 0619453650

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 600 บาท

______(46) 0619468291

______(52) 0619468954______(51) 0619462689

______(45) 0619461657______(44) 0619461638______(43) 0619740556

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 450 บาท

______(54) 0619457499______(51) 0619457919

______(48) 0628259916

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 300 บาท 

______(44) 0945209825

______(54) 0628278966______(52) 0628278928

______(46) 0619455637______(32) 0619461500

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 200 บาท

______(45) 0619456185______(49) 0619462523______(56) 0619467986

______(45) 0628259283______(50) 0945199058______(48) 0619460964

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 100 บาท

______(51) 0942981657______(39) 0628092561

______(52) 0628096696______(51) 0943649790

______(47) 0943649417______(46) 0943812289______(53) 0943792298

______(48) 0619465485______(35) 0619461008

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 70 บาท

______(49) 0628255489

______(41) 0628254392______(52) 0628257994

______(49) 0628090798______(28) 0945202051______(54) 0943806987

______(52) 0943812898______(49) 0943621699

++

ดีแทค+++++++++++ ราคา 50 บาท

______(47) 0679285592______(42) 0619467522

______(44) 0945202949

++


LINE ID=dadaangie

ราคาสินค้าตามประกาศ

ทุกเบอร์ทั้งหมดเป็นเบอร์เติมเงิน

ยินดีบริการลงทะเบียนให้ทันที เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อทางLine

เบอร์ที่ขายแล้ว ยินดีลบในประกาศ พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMSทั่วประเทศ 50 บาท ต่อ ครั้ง (ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 

ติดต่อ. จี

mobile : 0994654965

Line id : dadaangie

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  270-243-8643    ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  407-238-9986    ธ.ทหารไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  652-211-6561    ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  312-086-3406    ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  420-044-8521    ธ.กรุงไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  402-604-6606    ธ.ธนชาต

การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง