ใหม่

                    จำหน่าย 

     ซิมเบอร์สวย เบอร์มงคล เบอร์จำง่าย 

           ราคาแม่ค้า    ขายต่อสบาย   

                 โปร่งใสทุกเบอร์        

                รับประกันความพอใจ   

        โอนเร็ว...... ส่งเร็ว......รวยเร็ว

              *สั่งซื้อ เลื่อนลงล่างสุด* 


update 26ก.ย.60  เวลา 21:51

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(49) 0992956252

______(48) 0635197197

______(46) 0946179415

______(45) 0946179261

______(43) 0635192890

______(52) 0949047982

______(44) 0945261782

______(45) 0629099145

++

D(42) 0949049142  +  

T(34) 0644049142  = ราคา 1,450 บาท

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(47) 0942562298

______(60) 0992955687

______(45) 0635194719

______(53) 0946179935

______(47) 0617909465

______(53) 0635197859

______(59) 0946177898

______(42) 0945264471

______(42) 0949049142

______(52) 0629099629

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(51) 0627965197

______(44) 0635193917

______(49) 0635196829

______(52) 0634098796

______(42) 0949049151

______(47) 0949049246

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(56) 0946179938

______(58) 0992947936

______(46) 0992956501

______(36) 0635195052

______(51) 0992952825

______(51) 0992952528

______(56) 0992956187

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(54) 0992953557

______(56) 0992954396

______(53) 0992951657

______(54) 0946178469

______(50) 0946178591

______(55) 0627969691

______(40) 0635197810

______(47) 0991351982

______(46) 0635198284

______(45) 0992947140

______(46) 0617909563

______(49) 0992955910

______(50) 0628909664

______(45) 0629099352

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(45) 0635193396

______(60) 0992954967

______(59) 0991349798

______(54) 0627965928

______(47) 0635192849

______(50) 0992956604

______(42) 0992951502

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(52) 0991352599

______(47) 0992947241

______(58) 0992948719

______(53) 0992955257

______(57) 0992956791

______(45) 0946177911

______(49) 0635194957

______(36) 0635193225

______(52) 0635196967

______(50) 0635197568

______(53) 0652179959

______(46) 0652179745

______(55) 0627966946

______(49) 0652179964

______(51) 0948398244

______(48) 0992950194

______(36) 0635192604

______(42) 0635197740

______(58) 0629098879

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(65) 0948396998

______(57) 0992956584

______(56) 0992955278

______(46) 0627964525

______(51) 0627969525

______(53) 0948184892

______(48) 0946181892

______(53) 0946181897

______(43) 0635198218

______(62) 0948398759

______(51) 0948398271

______(38) 0617909150

______(45) 0634098951

______(41) 0634099901

______(50) 0992953580

______(39) 0617914056

______(52) 0619749394

______(51) 0944925918

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(48) 0945635475

______(49) 0629609566

______(54) 0629609949

______(44) 0635197751

______(53) 0992951855

______(49) 0946177825

______(49) 0627969262

______(48) 0617909862

______(51) 0634097499

______(46) 0617909329

______(43) 0634097464

______(42) 0627964044

______(44) 0943052984

______(53) 0948187952

______(55) 0943078978

______(54) 0943079868

______(54) 0627980886

______(52) 0948392836

______(45) 0948398202

______(56) 0948395828

______(62) 0948393899

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(56) 0992956754

______(50) 0948393545

______(51) 0948396147

______(59) 0948397478

______(48) 0948395145

______(46) 0948394252

______(41) 0617908280

______(54) 0627966918

______(35) 0635195006

______(40) 0943054195

______(57) 0992949483

______(41) 0617909018

______(42) 0617909325

______(43) 0617909326

______(48) 0948393282

______(61) 0948396967

______(37) 0946180018

______(51) 0943177764

______(45) 0943074828

______(52) 0634099885

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(51) 0645547929

______(37) 0641566261

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(56) 0646978592

______(65) 0969598829

______(42) 0954454740

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(53) 0969655904

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(52) 0996298540

______(52) 0969578242

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(44) 0953565047

______(47) 0996141971

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(57) 0809825979

______(58) 0969626938

______(43) 0640698262

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(47) 0956647145

______(49) 0954249574

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(66) 0969596787

______(46) 0641569681

______(62) 0969649937

______(46) 0640646971

______(40) 0970516651

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(52) 0639285685

______(39) 0640649253

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(32) 0641562017

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(45) 0969622371

______(51) 0957397416

______(49) 0970492585

______(61) 0969583957

______(54) 0969560649

______(44) 0640696328

______(48) 0640698465

______(36) 0640656621

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(65) 0989479298

______(46) 0624165598

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(65) 0989479199

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(48) 0645692556

______(41) 0624259247

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(56) 0987974291

______(66) 0989479974

______(64) 0989478298

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(60) 0989471994

______(63) 0989479971

______(55) 0989474293

______(63) 0989495892

______(44) 0935269640

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(51) 0649256892

______(52) 0989744056

______(40) 0925354471

______(65) 0989399747

______(50) 0625535897

______(61) 0989740789

______(60) 0989828556

______(47) 0649592471

______(49) 0935428918

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(41) 0654914714

______(42) 0654914715

______(46) 0654914719

______(55) 0629938297

______(53) 0925599932

______(56) 0979705982

______(47) 0925652468

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(63) 0979949268

______(48) 0925474179

______(47) 0982919351

______(52) 0934298656

______(58) 0987514978

______(59) 0985297856

______(56) 0656839982

______(39) 0636194550

______(52) 0656828944

______(53) 0656828945

______(55) 0656828947

______(53) 0656828954

______(51) 0922896258

______(53) 0656828963

______(52) 0656828962

______(45) 0610955289

______(42) 0925690425

______(52) 0925498726

______(57) 0987529656

______(51) 0629934495

______(52) 0926984662

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(40) 0654914740

______(51) 0652497189

______(47) 0652529792

______(45) 0652529790

______(40) 0930828280

______(44) 0928352663

______(51) 0925685646

______(64) 0987972499

______(63) 0979638399

______(42) 0610955952

______(36) 0926463240

++

D(53) 0942789950  +  

A(48) 0631789950  = ราคา 800 บาท

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(49) 0984414829

______(48) 0631789950

______(57) 0987544497

______(45) 0925842456

______(58) 0926485987

______(46) 0610959619

______(49) 0610959259

______(46) 0910954966

______(54) 0932687829

______(55) 0656856892

______(59) 0987582965

______(54) 0922854996

______(62) 0985297994

______(50) 0622878872

______(47) 0651164798

______(46) 0624895246

______(45) 0650825982

______(56) 0656828948

______(55) 0629934589

______(52) 0925658890

______(36) 0610956225

______(37) 0925914052

______(49) 0925914487

______(48) 0926826492

______(57) 0928198983

______(61) 0928389598

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(60) 0629939868

______(46) 0926825392

______(46) 0934462864

______(48) 0922869453

______(49) 0926468563

______(52) 0926835892

______(50) 0929859611

______(44) 0610494569

______(44) 0926865224

______(49) 0610959628

______(45) 0610959474

______(55) 0656839936

______(56) 0925987484

______(50) 0635826974

______(52) 0656839951

______(47) 0981198245

______(56) 0985926917

______(46) 0656476615

______(56) 0987059783

______(49) 0933987910

______(47) 0653261897

______(50) 0652749656

______(48) 0652749654

______(55) 0986259647

______(51) 0654914688

______(42) 0654914724

______(50) 0656505968

______(51) 0984682950

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(53) 0928383965

______(52) 0925841995

______(47) 0928329554

______(50) 0922856918

______(56) 0922858994

______(47) 0922869353

______(47) 0927825851

______(53) 0927823868

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(53) 0987561782

______(53) 0656856692

______(48) 0925893552

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(58) 0946982974

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(45) 0619059654

______(54) 0619059699

______(42) 0619056951

______(47) 0619056965

______(45) 0947941650

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(50) 0620959892

______(47) 0619052897

______(56) 0946982198

______(61) 0946797892

______(37) 0619056514

______(40) 0619053592

______(45) 0619055298

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(53) 0950694569

______(55) 0946985266

______(48) 0946981662

______(44) 0947940425

______(47) 0619056974

______(40) 0619053655

______(43) 0619052659

______(35) 0619052426

______(44) 0633904298

______(60) 0946798782

______(50) 0950695664

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(54) 0950689269

______(49) 0947941159

______(39) 0619059540

______(43) 0947940514

______(42) 0619056528

______(39) 0619059252

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(57) 0946987167

______(56) 0950687993

______(54) 0620958789

______(40) 0619059820

______(48) 0629736546

______(54) 0948714669

______(59) 0946796963

______(61) 0947943598

______(60) 0947942799

______(38) 0619055174

______(37) 0619052428

______(45) 0619056891

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(41) 0620959226

______(41) 0620959415

______(51) 0950693298

______(47) 0629736653

______(48) 0619058793

______(47) 0619057928

______(42) 0619059093

______(44) 0947940245

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(43) 0946982005

______(46) 0633855664

______(54) 0633899862

______(48) 0947944407

______(56) 0950687893

______(49) 0620958298

______(54) 0950689890

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(45) 0619056882

______(47) 0947944712

______(52) 0948162499

______(55) 0627858577

______(44) 0633853358

______(36) 0619054506

______(36) 0620961165

______(48) 0950695392

______(41) 0620959361

______(48) 0620959647

______(59) 0946808996

______(41) 0633905474

______(42) 0620960964

______(43) 0950692282

______(50) 0950689724

______(59) 0946798613

______(57) 0946798167

______(49) 0633852985

______(65) 0946798868

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(50) 0942646892

______(48) 0944741982

______(50) 0942647498

______(57) 0950686869

______(49) 0947942329

______(44) 0948164741

______(48) 0620959827

______(47) 0946798004

______(37) 0619059232

______(52) 0627859417

______(43) 0619059850

______(53) 0950689655

______(52) 0950689591

______(41) 0633901955

______(39) 0619055328

______(50) 0950694458

______(55) 0950694985

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(43) 0620960947

______(53) 0950696585

______(44) 0620957573

______(39) 0619055337

______(49) 0633906949

______(43) 0627900496

______(44) 0950694065

______(41) 0620959901

______(44) 0950687162

______(50) 0950689490

______(48) 0950691972

______(40) 0950694601

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(62) 0994646798

______(52) 0629465749

______(40) 0635204956

______(44) 0629464157

______(57) 0946569864

______(57) 0946569468

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(61) 0639966949

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(48) 0951465297

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(44) 0971691452

______(44) 0955092419

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(40) 0639261517

______(56) 0956539658

______(51) 0969283563

______(45) 0639944640

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(42) 0971522592

______(55) 0969509890

______(61) 0971489878

______(47) 0968922425

______(49) 0971689261

______(50) 0639617828

______(65) 0969786578

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(59) 0639369986

______(42) 0639219642

______(46) 0969517423

______(51) 0971464398

______(41) 0955243517

______(54) 0969918714

______(39) 0640056549

______(44) 0640049894

______(44) 0639166409

______(37) 0640415941

______(54) 0969827463

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(43) 0639362617

______(53) 0639852965

______(41) 0639942512

______(66) 0969836898

______(44) 0971650493

______(44) 0969410915

______(41) 0639285251

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(50) 0970964942

______(48) 0639909417

______(35) 0640454147

______(38) 0640047926

______(53) 0639598283

______(45) 0918296190

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(57) 0972798465

______(53) 0968741792

______(50) 0971825639

______(52) 0639391984

______(58) 0968966518

______(51) 0955468491

______(46) 0639190468

______(36) 0637192251

______(69) 0957859798

______(58) 0997828474

______(51) 0637798263

______(64) 0969827689

______(53) 0972982835

______(60) 0917379879

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(42) 0637922526

______(37) 0637161454

______(33) 0640160169

______(65) 0955898849

______(57) 0969469185

______(49) 0968564614

______(59) 0966835985

______(57) 0966864936

______(52) 0968844265

______(51) 0967821828

______(42) 0639285621

______(52) 0638434879

______(58) 0637879738

______(53) 0639988217

______(57) 0968975904

______(56) 0967798109

______(52) 0968619283

______(52) 0967407982

______(62) 0969786745

______(49) 0918828832

______(52) 0972978136

______(59) 0973394798

______(47) 0970492961

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(47) 0637722695

______(46) 0637529365

______(47) 0972822593

______(51) 0972279546

______(43) 0972242827

______(53) 0955912787

______(56) 0971478587

______(37) 0967141540

______(60) 0970966968

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(61) 0637859896

______(52) 0638858716

______(42) 0973259304

______(52) 0637563985

______(53) 0637629596

______(50) 0955681754

______(53) 0969391485

______(43) 0972340954

______(52) 0972395485

______(60) 0967699392

______(51) 0970468647

______(62) 0968891759

______(61) 0968858719

______(64) 0967695985

______(57) 0967786815

______(45) 0955825281

______(38) 0972142256

______(43) 0970232965

--

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 6,000 บาท

______(50) 0969825641

--

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(56) 0654797547

______(60) 0654979479

______(51) 0654979524

--

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(59) 0654979478

______(52) 0654979552

--

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(50) 0654979550

______(55) 0654979474

______(53) 0654979526

--

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(53) 0654979490

______(54) 0654979509

______(53) 0654979517

______(40) 0651179542

______(44) 0651179942

______(53) 0935697149

______(59) 0654979568

--

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(52) 0654979471

______(45) 0651174696

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(46) 0926829253

______(59) 0654979487

______(57) 0926399658

______(60) 0925899693

______(44) 0651179474

______(50) 0654979523

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(40) 0935565601

______(51) 0926902698

______(42) 0926900925

______(36) 0651174282

______(39) 0926145741

______(39) 0651174717

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(46) 0651177829

______(50) 0654979604

______(51) 0654979605

______(47) 0935455286

______(54) 0654979482

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(46) 0926828920

______(55) 0925899409

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(60) 0934982799

______(54) 0927854829

______(52) 0656858923

______(58) 0987589705

______(56) 0985059749

______(42) 0926902590

______(44) 0651178817

______(56) 0654979484

______(47) 0935458625

______(56) 0979727870

______(58) 0928283998

______(49) 0985397152

______(49) 0925684159

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(51) 0933729729

______(42) 0925847151

______(47) 0925641758

______(53) 0654979481

______(39) 0925619007

______(42) 0926902509

______(56) 0987588290

______(41) 0926832254

______(46) 0985059820

______(41) 0612502898

______(34) 0612502891

--

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(55) 0984829717

--

ขายส่ง ยังไม่ลงทะเบียน ยังไม่เปิด

ซิมมาย         ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด 

ซิมเพนกวิน   ราคา 40 บาท จำนวนจำกัด 

ซิมวันทูคอล  ราคา 40 บาท จำนวนจำกัด

ซิมดีแทค      ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

ซิมทรูมูฟ      ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

ซิม168         ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

เลือกเบอร์ไม่ใด้ ไม่ใช้เบอร์ที่ประกาศ

สั่งกี่เบอร์ก้อได้ อายุเหลืออย่างน้อย1เดือน

LINE ID=dadaangie

ราคาสินค้าตามประกาศ

ทุกเบอร์ทั้งหมดเป็นเบอร์เติมเงิน

ยินดีบริการลงทะเบียนให้ทันที เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อทางLine

เบอร์ที่ขายแล้ว ยินดีลบในประกาศ พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMSทั่วประเทศ 50 บาท ต่อ ครั้ง (ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 

ติดต่อ. จี

mobile : 0994654965

Line id : dadaangie


เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  270-243-8643    ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  407-238-9986    ธ.ทหารไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  652-211-6561    ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  312-086-3406    ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  420-044-8521    ธ.กรุงไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  402-604-6606    ธ.ธนชาต

การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง

สามารถตรวจสอบemsที่

 http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx หรือโทร1545