ใหม่

line id = somboontel

                    จำหน่าย 

     ซิมเบอร์สวย เบอร์มงคล เบอร์จำง่าย 

           ราคาแม่ค้า    ขายต่อสบาย   

                 โปร่งใสทุกเบอร์        

                รับประกันความพอใจ   

        โอนเร็ว...... ส่งเร็ว......รวยเร็ว

*โอนเงินเลื่อนลงล่างสุด        สั่ง1เบอร์ก้อส่ง

สั่งซื้อ  ไม่ใด้เป็นการจอง

ให้สิทธิ์  ลูกค้าที่โอนก่อน  

ยินดีโอนคืนเต็มจำนวน  หากไม่ใด้เบอร์ที่ต้องการ

ติดต่อ. จี

Line id : somboontel

mobile : 0914264444

** เพื่อความสะดวก ชัดเจน   กรุณาติดต่อทาง Line

ทุกซิมที่ประกาศขาย  เป็น  เ บ อ ร์ เ ติ ม เ งิ น 

ด่วน ซิมทรู เน็ต 30 Gbyte นาน 6 เดือน ความเร็ว 1 Mbpsไม่ลดความเร็ว ราคา 249 บาท

update  23เม.ย.61 เวลา  20:02

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 15,000 บาท 

______(61) 0994694659

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 10,000 บาท

______(51) 0994655652

______(48) 0994654191

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 7,000 บาท

______(57) 0994694196

______(47) 0994651553

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(52) 0994652296

______(45) 0994692240

______(51) 0994645950

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(50) 0994647164

______(52) 0994653961

______(35) 0990424241

______(47) 0990424298

______(46) 0992429092

______(57) 0994656558

______(47) 0992428292

______(59) 0994648982

______(55) 0994646485

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(54) 0946178289

______(61) 0994693669

______(63) 0994689756

______(44) 0992425094

______(48) 0994650591

______(44) 0994655510

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(58) 0946982974

______(43) 0992425228

______(41) 0994711442

______(41) 0994714511

______(53) 0946299158

______(54) 0992428695

______(61) 0994655896

______(45) 0994655421

______(48) 0990425928

______(44) 0992429810

______(62) 0994709798

______(57) 0994696905

______(52) 0947409199

______(49) 0994655092

______(48) 0994655910

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(59) 0994682669

______(42) 0990428262

______(45) 0994654413

______(54) 0994654683

______(37) 0992424118

______(44) 0992424671

______(54) 0994652199

______(56) 0990399287

______(56) 0990398297

______(45) 0992089251

______(56) 0994726298

______(57) 0994682955

______(60) 0994692849

______(52) 0947187916↓ราคา 1,000 บาท

______(51) 0990409569

______(44) 0990419354

______(40) 0990417442

______(49) 0994649053

______(49) 0994644904

______(41) 0992426054

______(61) 0994625989

______(45) 0616974525

______(43) 0616974514

______(47) 0942654179

______(53) 0994744655

______(42) 0947149242

______(49) 0992951653

______(54) 0992947446

______(40) 0635196550

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(59) 0994643789

______(41) 0990700970

______(55) 0945756289

______(53) 0994698215

______(52) 0990395395

______(58) 0946187986

______(59) 0994691678

______(56) 0994695257

______(58) 0994695943

______(62) 0994647797

______(46) 0947516149

______(50) 0992428693

______(47) 0992425871

______(59) 0994656866

______(33) 0990405141↓↓ราคา 800 บาท

______(39) 0990414228

______(51) 0990695922

______(60) 0990697956

______(49) 0994615447

______(43) 0994624450

______(48) 0994619640

______(38) 0942626450

______(44) 0945261782

______(61) 0994694749

______(47) 0619056965

______(49) 0992956252

______(48) 0635197197

______(46) 0946179415

______(45) 0946179261

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(55) 0994714975

______(54) 0994717566

______(63) 0994685499

______(56) 0994719368

______(51) 0992425839

______(54) 0617949927

______(51) 0994715475

______(52) 0994657471

______(37) 0990405415

______(56) 0990695369

______(46) 0994719052

______(49) 0990691951

______(47) 0994694501

______(46) 0994650625

______(58) 0994712989

______(54) 0994717188

______(55) 0994657546

______(54) 0945759456

______(64) 0994689748

______(53) 0994728914

______(57) 0990678945↓↓↓ราคา 600 บาท

______(38) 0626409542

______(43) 0994622650

______(58) 0947149699

______(46) 0616975651

______(49) 0994655911

______(47) 0947149544

______(47) 0942628790

______(48) 0990419745

______(44) 0994624091

______(61) 0994696909

______(51) 0619096974

______(47) 0619052897

______(56) 0946982198

______(61) 0946797892

______(40) 0619053592

______(60) 0992955687

______(45) 0635194719

______(53) 0946179935

______(47) 0617909465

______(53) 0635197859

______(42) 0945264471

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(54) 0994708971

______(46) 0990418294

______(50) 0994726625

______(48) 0994726524

______(43) 0617925157

______(49) 0992434459

______(48) 0992426844

______(42) 0945751542

______(56) 0945759566

______(36) 0990416160

______(55) 0994697065

______(53) 0990419939

______(46) 0990426358

______(52) 0990692890

______(47) 0992424386

______(49) 0992082955

______(53) 0994688801

______(50) 0946268861

______(54) 0948428964

______(54) 0657658782

______(53) 0946239875↓↓↓ราคา 450 บาท

______(55) 0945752986

______(53) 0948428954

______(49) 0948429841

______(60) 0948427989

______(47) 0948428291

______(56) 0948429866

______(47) 0948426284

______(39) 0626409741

______(52) 0657465469

______(43) 0994617151

______(62) 0994689926

______(43) 0994624045

______(49) 0990419962

______(36) 0990414225

______(46) 0994622905

______(40) 0990414193

______(61) 0994655797

______(53) 0616969538

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(42) 0948422454

______(55) 0992427787

______(42) 0945752415

______(53) 0945757745

______(55) 0994701979

______(54) 0990407889

______(55) 0990697906

______(35) 0635329052

______(56) 0948424988

______(60) 0994687872

______(48) 0994723455

______(40) 0992080282

______(40) 0948422245

______(53) 0992086982

______(49) 0992078932

______(61) 0990687985

______(61) 0994728985↓↓ราคา 300 บาท

______(50) 0657429962

______(45) 0657465417

______(45) 0657465471

______(55) 0947029987

______(44) 0942644771

______(46) 0942606298

______(58) 0994616878

______(60) 0994743978

______(46) 0992956501

______(36) 0635195052

______(56) 0992956187

______(55) 0946985266

______(48) 0946981662

______(44) 0947940425

______(47) 0619056974

______(43) 0619052659

______(35) 0619052426

______(44) 0633904298

______(60) 0946798782

______(44) 0635193917

______(49) 0635196829

______(52) 0634098796

______(56) 0946179938

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(50) 0657646592

______(40) 0948425152

______(44) 0990409175

______(57) 0990699771

______(39) 0990423282

______(51) 0994733394

______(42) 0994700085

______(38) 0619097141

______(50) 0657429971

______(58) 0994698238

______(53) 0990439982

______(48) 0947145099

______(56) 0994617875

______(46) 0994614175

______(52) 0994615792

______(61) 0994759945↓↓↓ราคา 200 บาท

______(43) 0616966612

______(59) 0994752698

______(49) 0616974457

______(43) 0619097164

______(41) 0947244164

______(44) 0947195612

______(61) 0994749865

______(47) 0994659401

______(51) 0994621974

______(61) 0994593499

______(49) 0947941159

______(39) 0619059252

______(54) 0992953557

______(53) 0992951657

______(54) 0946178469

______(50) 0946178591

______(40) 0635197810

______(47) 0991351982

______(46) 0635198284

______(45) 0992947140

______(49) 0992955910

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(53) 0947197808

______(43) 0990428740

______(40) 0616975042

______(47) 0947190953

______(52) 0994622587

______(50) 0616968653

______(54) 0994729266

______(53) 0994596605

______(40) 0619059820

______(59) 0946796963

______(61) 0947943598

______(60) 0947942799

______(38) 0619055174

______(37) 0619052428↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(45) 0619056891

______(60) 0992954967

______(46) 0657450298

______(49) 0990259645

______(40) 0657466150

______(44) 0657464174

______(52) 0657469744

______(57) 0657464799

______(44) 0657464714

______(57) 0942799908

______(59) 0991349798

______(42) 0992951502

______(57) 0946987167

______(42) 0617353566

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(49) 0641198794

______(49) 0641496892

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(59) 0966929657

______(50) 0952549690

______(48) 0638892651

______(39) 0942098241

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(34) 0641400982

______(57) 0956567982

______(46) 0638796502

______(37) 0641159263

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(48) 0832641897

______(55) 0953489296

______(54) 0638799309

______(58) 0638879746

______(35) 0641408291

______(52) 0956594392

______(47) 0638979050

______(52) 0638709892

______(47) 0941986163

______(49) 0638799520

______(42) 0639281904

______(52) 0638740798

______(49) 0941299591

______(49) 0638796631

______(52) 0959172928

______(47) 0640494794

______(37) 0909615250

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(49) 0946456915

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท
______(58) 0947879095
______(62) 0992695697

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(58) 0942986497

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(39) 0619626450

______(54) 0947198745

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(57) 0628879953

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(57) 0628878756

______(52) 0629092897

______(52) 0629796247

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(55) 0947878417

______(40) 0619625623

______(45) 0616971942

______(59) 0946457897

______(54) 0629792874

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(45) 0947900961

______(42) 0946462290

______(44) 0946454471

______(50) 0946463891

______(46) 0619297147

______(40) 0619296250

______(52) 0949047982

______(43) 0629795140

______(39) 0619450464

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(39) 0619416417

______(47) 0942928652

______(57) 0994689246

______(44) 0629092871

______(44) 0946462904

______(55) 0946459756

______(45) 0616987044

______(50) 0616986914

______(51) 0616986429

______(50) 0620959892

______(33) 0619511541

______(50) 0629795390

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(58) 0628879567

______(51) 0629078946

______(55) 0634982986

______(52) 0994716961

______(40) 0942928042

______(51) 0942928692

______(45) 0619500897

______(52) 0619469872

______(51) 0946454829

______(55) 0946457929

______(51) 0946466475

______(46) 0942947542

______(48) 0942891294

______(56) 0616987937

______(46) 0616986550

______(48) 0942949092

______(52) 0616988716

______(50) 0950695664

______(47) 0949049246

______(54) 0947198736

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(37) 0942622417

______(53) 0946466567

______(56) 0946465967

______(52) 0946456279

______(37) 0945143524

______(46) 0942946921

______(45) 0942949215

______(49) 0619499902

______(48) 0619475619

______(50) 0942560798

______(43) 0994614091

______(34) 0945014515

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(52) 0619485298

______(49) 0619456864

______(43) 0619457461

______(43) 0619457425

______(48) 0946468290

______(58) 0992388298

______(41) 0946456016

______(50) 0942679445

______(40) 0945014791

______(50) 0994610993

______(48) 0629736546

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(48) 0656946552

______(32) 0622252625

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(47) 0941971916

______(49) 0628971547

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(45) 0935029656

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(40) 0630165928

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(39) 0652506546

______(35) 0630165419

______(46) 0935028298

______(45) 0935029836

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(49) 0930529894

______(38) 0652509047

______(38) 0630165197

______(34) 0652506442

______(50) 0933853892

______(49) 0933855358

______(49) 0933852982

______(42) 0653528652

______(46) 0653528647

______(45) 0653528619

______(46) 0653528629

______(42) 0653528616

______(40) 0653528614

______(52) 0983509792

______(35) 0935455220

______(42) 0610507896

______(36) 0610508925↓↓ราคา 100 บาท

______(57) 0981599781

______(40) 0611164687

______(57) 0926869629

______(56) 0931799783

______(46) 0936129862

______(61) 0987932986

______(42) 0935953503

______(56) 0656856929

______(49) 0928351696

______(53) 0656824787

______(43) 0801587905

______(43) 0801618298

______(57) 0653589786

______(43) 0801598165

______(46) 0925495741

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(35) 0630165536

______(46) 0935033994

______(38) 0652506356

______(38) 0630165539

______(45) 0935033994

______(49) 0652508788

______(53) 0933849782

______(50) 0933854828

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(50) 0981597119

______(50) 0981565475

______(61) 0981597877

______(52) 0981604987

++


ราคาสินค้าตามประกาศ

ทุกเบอร์ทั้งหมดเป็น เ บ อ ร์ เ ติ ม เ งิ น

ยินดีบริการลงทะเบียนให้ทันที เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อทางLine

เบอร์ที่ขายแล้ว ยินดีลบในประกาศ พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMSทั่วประเทศ 50 บาท ต่อ ครั้ง (ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 

โอนเข้าบัญชี ด้านล่าง

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  270-243-8643    ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  407-238-9986    ธ.ทหารไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  652-211-6561    ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  312-086-3406    ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  420-044-8521    ธ.กรุงไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  402-604-6606    ธ.ธนชาต

การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง

สามารถตรวจสอบemsที่

 http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx หรือโทร1545 

   สั่ง 1 เบอร์ก้อส่ง

ด่วน ซิมทรู เน็ท 30 Gbyte นาน 6 เดือน 

ความเร็ว 1 Mbpsไม่ลดความเร็ว ราคา 300 บาท

(จำนวนจำกัด)

ซิมดีแทคใหม่     ขายส่ง  35บ.(ต้องลงทะเบียนเอง)

ซิมวันทูคอลใหม่ ขายส่ง  40บ.(ต้องลงทะเบียนเอง)

ซิมทรูมูฟใหม่     ขายส่ง  35บ.(ต้องลงทะเบียนเอง)

ซิมดีแทค เปิดเบอร์แล้ว    โทรฟรี 35บ. ราคา 45 บ.(พร้อมใช้)

ซิมวันทูคอลเปิดเบอร์แล้ว โทรฟรี 20บ.  ราคา 55 บ.(พร้อมใช้)