ใหม่

                    จำหน่าย 

     ซิมเบอร์สวย เบอร์มงคล เบอร์จำง่าย 

           ราคาแม่ค้า    ขายต่อสบาย   

                 โปร่งใสทุกเบอร์        

                รับประกันความพอใจ   

        โอนเร็ว...... ส่งเร็ว......รวยเร็ว

              *สั่งซื้อ เลื่อนลงล่างสุด* 


update 20ก.ย.60  เวลา 20:56

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 8,000 บาท

______(51) 0946464954

______(55) 0946459549

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(49) 0946456915

______(41) 0946474241

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(52) 0629092897

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(45) 0616971942

______(59) 0946474979

______(59) 0946457897

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(42) 0946462290

______(57) 0946471989

______(44) 0946454471

______(50) 0946463891

______(40) 0946461154

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(44) 0629092871

______(40) 0629092426

______(44) 0946462904

______(55) 0946459756

______(48) 0946464618

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(40) 0629092561

______(47) 0942562298

______(55) 0946457929

______(51) 0946466475

______(45) 0946455534

______(42) 0946469040

______(51) 0946454829

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(51) 0629093598

______(53) 0946466567

______(55) 0946467964

______(56) 0946465967

______(45) 0946455714

______(42) 0946453632

______(52) 0946456279

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(48) 0629093955

______(50) 0942646892

______(48) 0946468290

______(43) 0946458241

______(41) 0946456016

______(49) 0946461784

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(48) 0944741982

______(50) 0942647498

______(62) 0619699877

______(52) 0619658971

______(49) 0946469506

______(48) 0946465581

______(50) 0946465844

______(52) 0946464847

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(62) 0994646798

______(48) 0945635475

______(49) 0629609566

______(54) 0629609949

______(52) 0946464775

______(52) 0946458547

______(52) 0946474368

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(46) 0946465750

______(52) 0629465749

______(40) 0635204956

______(44) 0629464157

______(57) 0946569864

______(41) 0619629800

______(47) 0991425971

______(57) 0946569468

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(57) 0948395487

______(56) 0992955728

______(48) 0948395352

______(31) 0617911123

______(32) 0617907002

______(48) 0627968226

______(24) 0634100046

______(49) 0627963862

______(47) 0948141947

______(46) 0943080859

______(41) 0943069622

______(35) 0943070750

______(46) 0943060969

______(41) 0943056932

______(47) 0992946800

______(48) 0943049199

______(33) 0943051641

______(40) 0943049524

______(45) 0943047954

______(47) 0617907809

______(33) 0634097400

______(36) 0943047144

______(46) 0943049359

++

ทรูมูฟเอช↓↓ราคา 8,000 บาท

______(59) 0959545697

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(46) 0954152479

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(39) 0954041565

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(55) 0955358929

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(41) 0646256147

______(49) 0646269871

______(56) 0956674298

______(56) 0957169892 

______(56) 0956497817

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(43) 0646249714

______(40) 0644647414

______(46) 0959505247

______(39) 0959142504

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(46) 0958715614

______(46) 0954352954

______(60) 0966852978

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(63).0952989759

______(58) 0952977892

______(54) 0952987716

______(43) 0646254952

______(60) 0957984549

______(54) 0955874493

______(53) 0955914578

______(51) 0954954393

______(56) 0954466787

______(51) 0958952256

______(54) 0959088924

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(57) 0966567495

______(50) 0954575465

______(47) 0966925235

______(44) 0953299250

______(60) 0967169787

______(61) 0966928849

______(44) 0646266248

______(47) 0646256828

______(56) 0955199657

______(46) 0647935174

______(53) 0953291798

______(52) 0954592864

______(51) 0953618793

______(52) 0952908298

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(50) 0954236579

______(64) 0958697965

______(64) 0909871585

______(46) 0954460936

______(49) 0954740956

______(62) 0953975978

______(51) 0952897902

______(58) 0956378974

______(44) 0953424962

______(56) 0647915798

______(36) 0644653161

______(43) 0646265257

______(47) 0646265747

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(45) 0953416287

______(47) 0647926904

______(46) 0953897041

______(46) 0952894621

______(62) 0955973978

______(51) 0953082978

______(56) 0954577982

______(51) 0952892637

______(49) 0955265980

______(37) 0954055351

______(43) 0957174262

______(50) 0958505828

______(65) 0957977939

______(59) 0967198973

______(30) 0902522532

++

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(44) 0648287342

______(43) 0648298051

______(53) 0646931879

______(52) 0646948717

______(38) 0902515457

______(55) 0957495682

______(55) 0917868871

______(47) 0958428290

______(47) 0957945053

______(43) 0954632509

______(50) 0967256294

______(32) 0902344523

______(54) 0957547197

______(36) 0967140450

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(48) 0645692556

______(55) 0935628985

++

วันทูคอล↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(51) 0925289871

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(44) 0651152987

______(51) 0654093978

______(55) 0655389793

______(44) 0610549874

______(42) 0656171646

______(46) 0651168298

______(44) 0656171549

______(40) 0656171554

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(49) 0629859424

______(48) 0616298466

______(52) 0652474897

______(42) 0652474941

______(46) 0652474945

______(42) 0656171547

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(51) 0979287900

______(46) 0652962871

______(49) 0651159697

______(47) 0651159695

______(56) 0987149396

______(50) 0651169796

______(46) 0652497193

______(46) 0651168982

______(44) 0654914717

______(46) 0652529791

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(42) 0653298045

______(55) 0623969578

______(53) 0935689265

______(38) 0651165464

______(50) 0935165984

______(39) 0651159426

______(39) 0935295114

______(41) 0653295650

______(51) 0926169873

______(39) 0611538951

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(65) 0985947986

______(43) 0636342928

______(43) 0651169546

______(44) 0651168971

______(38) 0651164915

______(47) 0651164789

______(40) 0610478923

______(50) 0990087926

______(43) 0934642447

______(50) 0929861474

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(45) 0651167982

______(50) 0935621879

______(43) 0610919287

______(50) 0651167978

______(39) 0610429647

______(30) 0610461651

______(34) 0610415629

______(39) 0610456449

______(39) 0610454964

______(62) 0986297858

______(33) 0610914561

______(35) 0610914464

______(32) 0610914461

______(41) 0610914479

++

วันทูคอล↓↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(50) 0650825969

______(41) 0651189197

______(44) 0651189194

______(39) 0930971424

______(43) 0630154798

______(43) 0630159982

______(48) 0611618997

______(50) 0625079945

______(37) 0622910566

______(41) 0650902982

______(48) 0650989248

______(50) 0650825996

++

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 4,500 บาท

______(51) 0992951961

______(54) 0946178289

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(50) 0946179464

______(49) 0992951653

______(54) 0992947446

______(40) 0635196550

--

D(42) 0949049142  +

T(34) 0644049142  

= ราคา 1,950 บาท

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(49) 0992956252

______(48) 0635197197

______(46) 0946179415

______(45) 0946179261

______(43) 0635192890

______(52) 0949047982

______(44) 0945261782

______(45) 0629099145

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(60) 0992955687

______(45) 0635194719

______(53) 0946179935

______(47) 0617909465

______(53) 0635197859

______(59) 0946177898

______(42) 0945264471

______(42) 0949049142

______(52) 0629099629

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(51) 0627965197

______(56) 0946179938

______(44) 0635193917

______(56) 0992956187

______(58) 0992947936

______(51) 0992952528

______(46) 0992956501

______(36) 0635195052

______(51) 0992952825

______(49) 0635196829

______(52) 0634098796

______(42) 0949049151

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(54) 0992953557

______(56) 0992954396

______(53) 0992951657

______(54) 0946178469

______(50) 0946178591

______(59) 0627965969

______(55) 0627969691

______(40) 0635197810

______(47) 0991351982

______(46) 0635198284

______(45) 0992947140

______(46) 0617909563

______(49) 0992955910

______(50) 0628909664

______(45) 0629099352

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(45) 0635193396

______(60) 0992954967

______(59) 0991349798

______(54) 0627965928

______(47) 0635192849

______(50) 0992956604

______(42) 0992951502

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(52) 0991352599

______(47) 0992947241

______(58) 0992948719

______(53) 0992955257

______(57) 0992956791

______(45) 0946177911

______(49) 0635194957

______(36) 0635193225

______(41) 0635192285

______(52) 0635196967

______(50) 0635197568

______(53) 0652179959

______(46) 0652179745

______(55) 0627966946

______(49) 0652179964

______(51) 0948398244

______(48) 0992950194

______(36) 0635192604

______(42) 0635197740

______(58) 0629098879

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(65) 0948396998

______(57) 0992956584

______(56) 0992955278

______(46) 0627964525

______(51) 0627969525

______(53) 0948184892

______(48) 0946181892

______(53) 0946181897

______(43) 0635198218

______(62) 0948398759

______(51) 0948398271

______(38) 0617909150

______(45) 0634098951

______(41) 0634099901

______(50) 0992953580

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(44) 0635197751

______(53) 0992951855

______(49) 0946177825

______(49) 0627969262

______(48) 0617909862

______(51) 0634097499

______(46) 0617909329

______(43) 0634097464

______(42) 0627964044

______(44) 0943052984

______(53) 0948187952

______(55) 0943078978

______(54) 0943079868

______(54) 0627980886

______(52) 0948392836

______(45) 0948398202

______(56) 0948395828

______(62) 0948393899

--

ดีแทค↓↓↓↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(56) 0992956754

______(50) 0948393545

______(51) 0948396147

______(59) 0948396398

______(59) 0948397478

______(48) 0948395145

______(46) 0948394252

______(41) 0617908280

______(54) 0627966918

______(35) 0635195006

______(40) 0943054195

______(57) 0992949483

______(41) 0617909018

______(42) 0617909325

______(43) 0617909326

______(48) 0948393282

______(61) 0948396967

______(62) 0948398588

______(37) 0946180018

______(51) 0943177764

______(45) 0943074828

______(52) 0634099885

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 3,000 บาท

______(51) 0645547929

______(37) 0641566261

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 2,000 บาท

______(56) 0646978592

______(65) 0969598829

______(42) 0954454740

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 1,500 บาท

______(53) 0969655904

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓ราคา 1,000 บาท

______(52) 0996298540

______(52) 0969578242

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 800 บาท

______(57) 0809825979

______(58) 0969626938

______(43) 0640698262

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 600 บาท

______(45) 0966325194

______(49) 0954249574

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 450 บาท

______(47) 0956647145

______(66) 0969596787

______(46) 0641569681

______(62) 0969649937

______(46) 0640646971

______(40) 0970516651

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 300 บาท

______(52) 0639285685

______(39) 0640649253

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 200 บาท

______(32) 0641562017

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓ราคา 100 บาท

______(59) 0968866385

______(48) 0640698465

______(36) 0640656621

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓ราคา 70 บาท

______(45) 0969622371

______(51) 0957397416

______(49) 0970492585

______(61) 0969583957

______(56) 0958839095

______(54) 0969560649

______(44) 0640696328

--

ทรูมูฟเอช↓↓↓↓↓↓ราคา 50 บาท

______(48) 0955452657

______(54) 0954892467

______(52) 0647916874

______(53) 0647924975

______(48) 0647924475

______(44) 0647921951

______(31) 0820202269

______(22) 0820022611

--


ขายส่ง ยังไม่ลงทะเบียน ยังไม่เปิด

ซิมมาย         ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด 

ซิมเพนกวิน   ราคา 40 บาท จำนวนจำกัด 

ซิมวันทูคอล  ราคา 40 บาท จำนวนจำกัด

ซิมดีแทค      ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

ซิมทรูมูฟ      ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

ซิม168         ราคา 30 บาท จำนวนจำกัด

เลือกเบอร์ไม่ใด้ ไม่ใช้เบอร์ที่ประกาศ

สั่งกี่เบอร์ก้อได้ อายุเหลืออย่างน้อย1เดือน

LINE ID=dadaangie

ราคาสินค้าตามประกาศ

ทุกเบอร์ทั้งหมดเป็นเบอร์เติมเงิน

ยินดีบริการลงทะเบียนให้ทันที เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อทางLine

เบอร์ที่ขายแล้ว ยินดีลบในประกาศ พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMSทั่วประเทศ 50 บาท ต่อ ครั้ง (ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 

ติดต่อ. จี

mobile : 0994654965

Line id : dadaangie


เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  270-243-8643    ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  407-238-9986    ธ.ทหารไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  652-211-6561    ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  312-086-3406    ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  420-044-8521    ธ.กรุงไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  402-604-6606    ธ.ธนชาต

การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง

สามารถตรวจสอบemsที่

 http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx หรือโทร1545