ซิม วันทูคอล

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

               เรียนลูกค้าทุกท่าน               

  เรื่องปิดร้านตั้งแต่ 30 มี.ค.ถึง 3 เม.ย.   

              เปิดร้านวันที่ 4 เม.ย.

          ขออภัยในความไม่สะดวก

          ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/////////////////////////////SIM ONE2CALL

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 15,000 บาท

______(52) 0926542978

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 4,000 บาท

______(55) 0935628985______(53) 0935689265

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 3,000 บาท

______(46) 0656265952

______(50) 0935352599

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 2,000 บาท

______(44) 0651152987

______(44) 0654094565______(44) 0610549874

______(42) 0656171646

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 1,500 บาท

______(46) 0651168298

______(44) 0654094556______(40) 0654094561______(41) 0654094562

______(42) 0654094563______(54) 0622875978

______(51) 0925289871______(45) 0925098714______(55) 0636579298

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 1,000 บาท

______(42) 0935282265

______(50) 0935165984______(48) 0935165658

______(50) 0651169796______(46) 0651168982______(51) 0651168987

______(36) 0656171640______(36) 0656171550______(41) 0654094544

______(42) 0656171556______(44) 0656171549______(40) 0656171554

______(40) 0656171545______(41) 0656171546

______(44) 0651155696______(50) 0651159698______(47) 0651159695

______(38) 0651165464______(39) 0651165456

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 800 บาท

______(43) 0651169546______(46) 0651169549______(35) 0651164516

______(37) 0651159424______(39) 0651159426______(41) 0651169256

______(34) 0651161563______(34) 0651161545

______(36) 0933651450______(52) 0935409598______(41) 0935422439

______(46) 0933652297______(44) 0654094547______(46) 0654094549

______(40) 0654094552______(41) 0654094553______(42) 0656171547

______(46) 0652962871

______(46) 0650989225______(49) 0651159697______(45) 0650825982

______(50) 0650825987______(43) 0622878901______(35) 0622925261

______(33) 0925152414______(39) 0651165465______(54) 0651189978

______(39) 0650904465______(38) 0651165455______(43) 0651169465

______(47) 0651164789______(46) 0624895246______(46) 0636579442

______(46) 0636579424______(46) 0636579244

______(46) 0925471954______(47) 0935249744

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 600 บาท

______(42) 0928923504______(51) 0928923558

______(42) 0653249382______(46) 0653249179

______(45) 0653249178______(41) 0653249417

______(44) 0651168971______(43) 0636342928______(38) 0651164915

______(55) 0933648796______(44) 0636271928______(50) 0935621879

______(44) 0935719154______(40) 0933917422______(55) 0623969578

______(62) 0629849897______(48) 0622692597______(41) 0653298044

______(50) 0622878872

______(42) 0622922865______(45) 0622922958______(47) 0651164798

______(44) 0930926546______(49) 0930566596______(40) 0935165047

______(33) 0935144250______(51) 0636579249______(46) 0636579262

______(40) 0611155498

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 450 บาท

______(44) 0935156816______(41) 0653249471

______(50) 0651167978______(62) 0986297858______(34) 0622940416

______(53) 0986289452______(45) 0651167982

______(56) 0933659687______(41) 0610529459

______(41) 0935640428______(47) 0655894451______(42) 0653298045

______(40) 0610914469______(65) 0985947986

______(39) 0624414990______(58) 0981169879______(41) 0653295650

______(51) 0926169873______(52) 0650989285______(50) 0650989283

______(42) 0650989104______(46) 0650989243______(42) 0650989041

______(51) 0982257891______(32) 0622921442

______(46) 0937146529______(37) 0622910566______(50) 0650825996

______(55) 0651189979______(42) 0651189192

______(56) 0985989710______(49) 0651189982______(46) 0650902978

______(41) 0650902982______(44) 0630456698______(41) 0630156596

______(41) 0630159566______(41) 0630159665

______(50) 0934789910______(44) 0935148941______(54) 0636579297

______(44) 0933644690______(32) 0611152565______(31) 0611154292

______(40) 0930566614______(43) 0930569155

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 300 บาท

______(45) 0653249187______(42) 0653249409

______(50) 0986295911______(41) 0651166682______(47) 0986289041

______(38) 0651158291______(47) 0651167984______(50) 0986289350

______(50) 0986295056______(57) 0986299617

______(32) 0611195162______(34) 0611196451

______(35) 0611196416______(43) 0611196496______(35) 0611196452

______(51) 0610587897______(43) 0610942966

______(61) 0987869145______(39) 0610946625______(33) 0610945242

______(46) 0654094558______(48) 0930925596______(57) 0935679828

______(47) 0981716591______(39) 0934941522______(43) 0934942471

______(45) 0629847144______(52) 0629849644

______(43) 0629894140______(53) 0629894096

______(49) 0629845429______(47) 0629846615______(43) 0629842453

______(40) 0629841541______(45) 0629844615______(48) 0629844546

______(47) 0616489265______(46) 0653298049______(55) 0985954366

______(33) 0610914561______(35) 0610914464______(32) 0610914461

______(31) 0610914244______(41) 0610914479

______(40) 0653298052______(44) 0653298047______(58) 0933968974

______(41) 0610482965______(40) 0981156541______(47) 0934534298

______(39) 0610429647______(30) 0610461651______(34) 0610415629

______(39) 0610456449______(39) 0610454964______(40) 0653295640

______(48) 0650989248______(53) 0650989286

______(44) 0650989124______(45) 0650989215______(53) 0650989268

______(44) 0650989214______(49) 0982263829______(42) 0982156146

______(41) 0934526192______(35) 0622922912______(50) 0650825969 

______(41) 0651189197______(44) 0651189194

______(60) 0985989471______(39) 0930971424______(38) 0930566462

______(50) 0930954497______(49) 0930952894______(43) 0630154798

______(43) 0630159982______(48) 0611618997______(56) 0636579398

______(46) 0636579190______(50) 0625079945______(53) 0982364984

______(42) 0610547919______(34) 0611436256

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 200 บาท

______(50) 0653249489______(45) 0653249439______(36) 0653249124

______(41) 0653249129______(50) 0653292977______(42) 0653249157

______(42) 0653249436______(44) 0653249177______(45) 0653292909

______(54) 0621696897______(49) 0927482935

______(38) 0629916140______(57) 0935349699______(50) 0636264896

______(47) 0935507891______(52) 0636264898______(50) 0636264878

______(44) 0935419085______(41) 0654094571______(41) 0654094571

______(49) 0935719690______(53) 0979820882______(38) 0621055928

______(38) 0621055928______(43) 0935652346

______(40) 0933822265______(39) 0935611356

______(48) 0935619357______(44) 0933969140______(24) 0630048003

______(46) 0985944511______(34) 0610914463______(32) 0610914416

______(33) 0610914552______(39) 0610914549______(31) 0610914145

______(41) 0650989220

______(45) 0653298048______(53) 0981156995______(37) 0610469164

______(35) 0610416449______(29) 0610419422______(35) 0610462952

______(37) 0610414966______(39) 0610459446______(44) 0653177717

______(46) 0650989126______(46) 0650989216______(53) 0650988656

______(52) 0650989087______(53) 0650988665______(55) 0650989279

______(42) 0650989221______(47) 0930547856

______(45) 0930541797______(41) 0982254047______(51) 0622878648

______(50) 0982129874______(51) 0613747986______(51) 0937268925

______(51) 0937249287______(44) 0621529847______(54) 0937158975

______(56) 0937168796______(46) 0650825974______(37) 0622922059

______(47) 0651188774______(44) 0651188771______(57) 0916468982

______(62) 0985987547______(54) 0986160978______(52) 0985982560

______(53) 0986166971______(46) 0986164471______(43) 0651189616

______(42) 0651189174______(44) 0930974552______(50) 0930578963

______(42) 0651164829______(56) 0629864579

______(43) 0930591592______(31) 0930562516______(47) 0930549953

______(39) 0930526914______(44) 0630154799______(33) 0630153654

______(38) 0935161247______(48) 0935148747______(40) 0935140828

______(51) 0624854787______(44) 0981419471______(46) 0636579352

______(49) 0925078990______(44) 0925029593______(58) 0987949435

______(39) 0610547871______(46) 0934714594______(44) 0934717196

______(62) 0986681987______(36) 0630042966______(38) 0611150987

______(44) 0930568922

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 100 บาท

______(46) 0653249485______(45) 0653249475______(46) 0653249188

______(42) 0653249175______(40) 0653249182______(36) 0653249160

______(43) 0933359524______(58) 0986291797______(50) 0986290466

______(49) 0986291950______(46) 0651167983

______(42) 0621054987______(57) 0986292849

______(49) 0615941896______(44) 0610598717______(48) 0629847822

______(58) 0629845536______(57) 0629846935______(49) 0629841982

______(31) 0926144500______(32) 0926141405______(47) 0935253398

______(48) 0636264894______(48) 0926597190______(37) 0926142940

______(37) 0926140429______(62) 0926598869______(46) 0610946929

______(58) 0987869092______(61) 0987863929

______(57) 0987869046______(39) 0935715504______(50) 0935393927

______(49) 0935719861______(49) 0934742596______(57) 0934768974

______(35) 0610914590______(37) 0610914493______(31) 0610914163

______(49) 0622877197______(58) 0933986992______(53) 0934597493

______(43) 0621342898______(52) 0981172897______(33) 0610464228

______(44) 0653178266______(42) 0653178246______(52) 0653177787

______(46) 0650989234

______(52) 0650988619______(42) 0650989122

______(46) 0650989108______(46) 0621692668______(52) 0650989078

______(45) 0650989071______(53) 0650989088______(53) 0650989079

______(58) 0982079878

______(53) 0929029877______(51) 0622878738______(43) 0622923568

______(34) 0622921714______(47) 0621059798______(43) 0651188770

______(46) 0651188773______(61) 0985982794______(54) 0937150596

______(44) 0930526856______(38) 0630159356______(30) 0630150465

______(47) 0930878912______(47) 0930954098

______(37) 0630155359______(35) 0630156194______(38) 0630159554

______(42) 0650902947

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 70 บาท

______(51) 0650988762______(42) 0653249085

______(47) 0935158187______(49) 0653249386______(49) 0615746929

______(39) 0624419157______(35) 0624392441______(46) 0624414898

______(43) 0924945901______(31) 0615941410______(47) 0990165917

______(47) 0615746963

______(47) 0621697862______(49) 0927482980______(52) 0935509957

______(43) 0935509471______(49) 0986294560

______(48) 0986298150______(53) 0986298035

______(45) 0651168972______(49) 0986298124______(47) 0986298131

______(57) 0986290995

______(35) 0986295095______(49) 0986296405______(58) 0986296909

______(48) 0986296350______(28) 0651159001______(47) 0986293640

______(48) 0933969054

______(44) 0935129474______(42) 0624855453______(42) 0624853594

______(43) 0925098145______(62) 0986483879

______(45) 0930842892______(51) 0930852987______(51) 0930842889

______(33) 0610914093______(43) 0651189193______(39) 0934144509

______(47) 0651189179______(33) 0621455640

______(31) 0621451741

______(29) 0610456250______(41) 0653298071______(44) 0981169820

______(45) 0650989107______(50) 0650988617______(53) 0650988647

______(54) 0650988693______(54) 0650988639

______(53) 0650988629______(49) 0650988626______(40) 0653178262

______(46) 0653178259

##

วันทูคอล+++++++++++++ ราคา 50 บาท

______(41) 0621055994

______(25) 0935628100______(52) 0933939817______(58) 0987868921

______(41) 0621054878______(37) 0622954018

______(47) 0924528494______(39) 0615941571

______(39) 0615947241______(38) 0624658142______(49) 0654735829

______(57) 0935099886

______(34) 0625451605______(57) 0989969601______(33) 0625451226

______(47) 0654735828______(49) 0650797861______(47) 0650797805

______(38) 0610978061______(49) 0650797843

______(37) 0924742108

##

line id = dadaangie

ราคาสินค้าตามประกาศ

ทุกเบอร์ทั้งหมดเป็นเบอร์เติมเงิน

ยินดีบริการลงทะเบียนให้ทันที เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อทางLine

เบอร์ที่ขายแล้ว ยินดีลบในประกาศ พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMSทั่วประเทศ 50 บาท ต่อ ครั้ง (ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 

ติดต่อ. จี

mobile : 0994654965

Line id : dadaangie

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  270-243-8643    ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  407-238-9986    ธ.ทหารไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  652-211-6561    ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  312-086-3406    ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  420-044-8521    ธ.กรุงไทย

เลขที่บัญชี จิรศักดิ์  402-604-6606    ธ.ธนชาต

การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง