เอไอเอส เติมเงิน

LINE ID = somboontel

ติดต่อ. จี

mobile : 0914264444

Line id : somboontel

**  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว   กรุณาติดต่อทาง Line

///////////////////////////SIM เอไอเอส เติมเงิน

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 29,000 บาท

____AIS(37) 091-4254444

▲29,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 15,000 บาท

____AIS(28) 092-1262222

▲15,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน  12,000 บาท

____AIS(39) 064-3824444

▲12,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน  10,000 บาท

____AIS(62) 080-8979795

____AIS(55) 062-6566987

▲10,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน  7,000 บาท

____AIS(57) 094-2599982

____AIS(51) 094-6464954

____AIS(56) 062-8974695

____AIS(59) 092-8974695

____AIS(44) 061-9651655

____AIS(59) 065-1695978

▲7,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 4,500 บาท

____AIS(58) 065-2498987

____AIS(46) 061-9535566

____AIS(55) 099-6246982

____AIS(65) 096-9929498

____AIS(55) 094-6459549

____AIS(62) 096-9982928

▲4,500 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 3,000 บาท

____AIS(61) 095-8929982

____AIS(50) 094-7456915

▲3,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 2,000 บาท

____AIS(44) 093-5147951

____AIS(38) 098-2425242

____AIS(55) 094-2566698

____AIS(33) 084-2242425

____AIS(63) 080-6989878

____AIS(64) 080-6989879

____AIS(56) 082-5697865

____AIS(50) 065-2656974

____AIS(55) 092-8979614

____AIS(55) 092-8979416

▲2,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 1,500 บาท

____AIS(63) 065-4799968

____AIS(48) 093-5147991

____AIS(52) 093-5147959

____AIS(56) 098-6178956

____AIS(57) 065-4974499

____AIS(66) 065-4989988

____AIS(53) 061-9656992

____AIS(51) 094-2565479

▲▼1,500 บาท

____AIS(50) 096-9142982

____AIS(44) 064-2565169

____AIS(39) 061-9425642

____AIS(51) 099-1542597

____AIS(69) 099-4689798

____AIS(54) 094-6178289

____AIS(41) 065-1566525

____AIS(32) 062-2252625

____AIS(36) 061-4242971

▲▼1,500 บาท

____AIS(67) 098-9745997

____AIS(70) 098-9747989

____AIS(60) 098-9855547

____AIS(52) 092-8974652

____AIS(48) 065-1566952

____AIS(54) 094-7198745

▲1,500 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 1,000 บาท

____AIS(45) 099-2654253

____AIS(48) 093-5356917

____AIS(69) 097-9389798

____AIS(56) 061-9654979

____AIS(49) 097-2642994

____AIS(53) 094-9874417 

____AIS(42) 094-9824240

____AIS(49) 096-6564526

____AIS(46) 082-9825291

____AIS(52) 082-9926952

▲▼1,000 บาท

____AIS(40) 082-9622542

____AIS(49) 080-8936654

____AIS(54) 062-6259698

____AIS(48) 094-9825416

____AIS(55) 082-5699871

____AIS(53) 094-2569891

____AIS(55) 094-2617998

____AIS(52) 080-9879425

____AIS(52) 082-9894147

▲▼1,000 บาท

____AIS(48) 065-6946552

____AIS(46) 065-2656925

____AIS(56) 065-1695879

____AIS(50) 065-7456971

____AIS(52) 094-7456971

____AIS(58) 094-6982974

____AIS(66) 098-9695947

____AIS(57) 082-9546698

____AIS(56) 065-1695897

____AIS(59) 082-5695897

____AIS(64) 097-9529896

____AIS(49) 062-8971547

____AIS(52) 091-7941795

▲1,000 บาท

▼▼▼▼▼▼▼▼▼วันทูคอล 800 บาท

____AIS(56) 098-6517956

____AIS(55) 098-6517892

▲▼800 บาท

____AIS(60) 065-5918979

____AIS(62) 092-2989779

____AIS(62) 092-2989977

____AIS(57) 082-8899616

____AIS(62) 082-8899855

____AIS(43) 065-4974422

____AIS(36) 065-2525452

____AIS(37) 065-2524544

____AIS(39) 065-2526625

▲▼800 บาท

____AIS(46) 094-4744653

____AIS(55) 061-9696990

____AIS(44) 094-2594452

____AIS(53) 094-2594695

____AIS(48) 082-5971619

____AIS(54) 082-8719829

____AIS(45) 082-8719145

____AIS(55) 082-8749566

____AIS(63) 080-6989887

▲▼800 บาท

____AIS(42) 065-1695640

____AIS(61) 098-9744974

____AIS(68) 098-9749796

____AIS(51) 065-1695892

____AIS(53) 082-9926647

____AIS(56) 097-9619529

____AIS(43) 082-5942256

____AIS(58) 097-9617829

▲▼800 บาท

____AIS(62) 098-9855990

____AIS(56) 092-6649875

____AIS(44) 082-5295625

____AIS(58) 094-2986497

____AIS(56) 082-5689765

____AIS(55) 065-6824987

____AIS(60) 065-4979479

▲800 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 600 บาท

____AIS(61) 098-6686828

____AIS(60) 098-6517879

____AIS(46) 098-6514742

____AIS(46) 098-6516425

____AIS(46) 098-6514652

____AIS(59) 098-6524997

____AIS(50) 082-9944617

▲▼600 บาท

____AIS(44) 098-6363522

____AIS(39) 065-2545174

____AIS(51) 062-9878551

____AIS(42) 065-6146428

____AIS(53) 065-5468298

____AIS(51) 065-5468296

____AIS(46) 065-5468291

____AIS(39) 093-4165245

____AIS(48) 082-8891615

____AIS(38) 092-6365241

▲▼600 บาท

____AIS(62) 065-4988877

____AIS(62) 065-4986699

____AIS(62) 065-4987788

____AIS(40) 094-4715514

____AIS(50) 094-4714669

____AIS(41) 061-9654640

____AIS(54) 061-9696917

____AIS(40) 065-2525429

____AIS(47) 065-2492478

____AIS(40) 065-2522594

▲▼600 บาท

____AIS(37) 065-2524742

____AIS(39) 065-2522962

____AIS(33) 065-2524225

____AIS(47) 082-2294479

____AIS(35) 065-2525451

____AIS(52) 094-4741698

____AIS(50) 082-6922993

____AIS(44) 082-6925192

____AIS(58) 082-6952989

▲▼600 บาท

____AIS(47) 093-3569525

____AIS(54) 082-9786149

____AIS(52) 082-9786246

____AIS(52) 064-5197947

____AIS(44) 064-6951940

____AIS(49) 082-6146697

____AIS(53) 064-6964792

____AIS(52) 082-9244797

____AIS(54) 082-9698714

▲▼600 บาท

____AIS(49) 082-6144798

____AIS(50) 080-8936691

____AIS(46) 080-8936561

____AIS(36) 080-1541791

▲600 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 450 บาท

____AIS(37) 091-5535441

____AIS(46) 098-6522419

____AIS(51) 098-6526591

____AIS(51) 098-6515269

▲▼450 บาท

____AIS(46) 098-6514625

____AIS(54) 098-6524929

____AIS(46) 098-6516254

____AIS(34) 061-5562252

____AIS(51) 061-0928799

____AIS(50) 098-6353547

____AIS(60) 062-9892798

____AIS(58) 082-8897493

▲▼450 บาท

____AIS(43) 093-4474651

____AIS(51) 061-9697193

____AIS(46) 094-4741791

____AIS(49) 082-2299368

____AIS(35) 065-2522616

____AIS(46) 065-2529287

____AIS(40) 065-2529254

____AIS(48) 065-2478745

____AIS(37) 061-5152647

____AIS(33) 061-5146253

▲▼450 บาท

____AIS(44) 061-5146687

____AIS(47) 065-1971792

____AIS(52) 065-1909787

____AIS(48) 065-1971793

____AIS(48) 065-1939717

____AIS(43) 065-1939550

____AIS(38) 065-1971450

____AIS(34) 064-9404142

____AIS(50) 080-6979641

____AIS(57) 080-8936698

▲450 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 300 บาท

____AIS(40) 091-5535471

____AIS(51) 098-2259196

____AIS(51) 098-6524719

____AIS(58) 098-6364796

____AIS(53) 093-3628985

____AIS(51) 093-7479192

____AIS(58) 082-8899329

____AIS(62) 097-9382879

▲▼300 บาท

____AIS(62) 097-9382897

____AIS(44) 093-4617491

____AIS(47) 093-4164479

____AIS(51) 098-6257951

____AIS(51) 098-6165925

____AIS(51) 098-6417964

____AIS(37) 061-5152269

____AIS(48) 082-2299268

____AIS(44) 065-2523669

____AIS(38) 082-2295226

▲300 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 200 บาท

____AIS(36) 061-0926453

____AIS(46) 098-2262593

____AIS(55) 098-6524786

▲▼200 บาท

____AIS(49) 063-9499509

____AIS(50) 065-6145986

____AIS(49) 098-6178253

____AIS(46) 062-1749791

____AIS(42) 093-7461417

____AIS(38) 093-4165325

____AIS(49) 064-9405399

____AIS(50) 082-8699350

▲200 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 100 บาท

____AIS(41) 061-0928294

____AIS(42) 061-5568251

____AIS(44) 065-6146286

____AIS(44) 065-6146826

____AIS(46) 098-1714619

____AIS(50) 061-5569585

____AIS(53) 061-5569858

____AIS(36) 061-0926255

▲100 บาทราคาตามประกาศทุกเบอร์        ป็น เ บ อ ร์ เ ติ ม เ งิ น

เพื่อความสะดวก และชัดเจน   กรุณาติดต่อทาง LINE

เบอร์ที่ขายแล้ว จะลบทันที     พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMS ทั่วประเทศ       50 บาท ต่อ ครั้ง 

(ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 


ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง        โอนก่อนส่งเท่านั้น   

       

     โอนเข้าบัญชี ด้านล่าง             ชื่อบัญชี จิรศักดิ์ 

( สาขา มุกดาหาร )


091-426-4444

@ พร้อมเพย์

,

270-243-8643

@ ธ.กสิกรไทย

,

652-211-6561

@ ธ.ไทยพาณิชย์

,

312-086-3406

@ ธ.กรุงเทพ

,

420-044-8521

@ ธ.กรุงไทย

,

407-238-9986

@ ธ.ทหารไทย

,

0202-9732-7478

@ ธ.ออมสิน


การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน   

ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง

สามารถตรวจสอบพัสดุจัดส่ง ที่

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx