เอไอเอส เติมเงิน

LINE ID = somboontel

ติดต่อ. จี

mobile : 0914264444

Line id : somboontel

**  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว   กรุณาติดต่อทาง Line

///////////////////////////SIM เอไอเอส เติมเงิน

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 89,000 บาท 

____AIS(40) 062-6545444 

▲89,000 บาท 

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 29,000 บาท

____AIS(37) 091-4254444 

▲29,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 15,000 บาท

____AIS(28) 092-1262222 

▲15,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน  12,000 บาท

____AIS(39) 064-3824444 

▲12,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน  10,000 บาท

____AIS(62) 080-8979795 

____AIS(55) 062-6566987 

▲10,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน  7,000 บาท

____AIS(57) 094-2599982 

____AIS(51) 094-6464954 

____AIS(56) 062-8974695 

____AIS(59) 092-8974695 

____AIS(44) 061-9651655 

____AIS(59) 065-1695978 

▲7,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 4,500 บาท

____AIS(59) 065-4799964 

____AIS(58) 065-2498987 

____AIS(46) 061-9535566 

____AIS(55) 099-6246982 

____AIS(65) 096-9929498 

____AIS(55) 094-6459549 

____AIS(62) 096-9982928 

▲4,500 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 3,000 บาท

____AIS(61) 095-8929982 

____AIS(50) 094-7456915 

▲3,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 2,000 บาท

____AIS(46) 094-2982561 

____AIS(44) 093-5147951 

____AIS(38) 098-2425242 

____AIS(55) 094-2566698 

____AIS(33) 084-2242425 

____AIS(63) 080-6989878 

____AIS(64) 080-6989879 

____AIS(56) 082-5697865 

____AIS(50) 065-2656974 

____AIS(55) 092-8979614 

____AIS(55) 092-8979416 

▲2,000 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 1,500 บาท

____AIS(42) 061-5905466 

____AIS(63) 065-4799968 

____AIS(48) 093-5147991 

____AIS(52) 093-5147959 

____AIS(56) 098-6178956 

____AIS(57) 065-4974499 

____AIS(66) 065-4989988 

____AIS(53) 061-9656992 

____AIS(51) 094-2565479 

▲▼1,500 บาท

____AIS(50) 096-9142982 

____AIS(44) 064-2565169 

____AIS(39) 061-9425642 

____AIS(51) 099-1542597 

____AIS(69) 099-4689798 

____AIS(54) 094-6178289 

____AIS(41) 065-1566525 

____AIS(32) 062-2252625 

____AIS(36) 061-4242971 

▲▼1,500 บาท

____AIS(67) 098-9745997 

____AIS(70) 098-9747989 

____AIS(60) 098-9855547 

____AIS(52) 092-8974652 

____AIS(48) 065-1566952 

____AIS(54) 094-7198745 

▲1,500 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 1,000 บาท

____AIS(36) 061-5905622 

____AIS(45) 099-2654253 

____AIS(48) 093-5356917 

____AIS(69) 097-9389798 

____AIS(56) 061-9654979 

____AIS(49) 097-2642994 

____AIS(53) 094-9874417  

____AIS(42) 094-9824240 

____AIS(49) 096-6564526 

____AIS(46) 082-9825291 

____AIS(52) 082-9926952 

▲▼1,000 บาท

____AIS(40) 082-9622542 

____AIS(49) 080-8936654 

____AIS(54) 062-6259698 

____AIS(48) 094-9825416 

____AIS(55) 082-5699871 

____AIS(53) 094-2569891 

____AIS(55) 094-2617998 

____AIS(52) 080-9879425 

____AIS(52) 082-9894147 

▲▼1,000 บาท

____AIS(48) 065-6946552 

____AIS(46) 065-2656925 

____AIS(56) 065-1695879 

____AIS(50) 065-7456971 

____AIS(52) 094-7456971 

____AIS(58) 094-6982974 

____AIS(66) 098-9695947 

____AIS(57) 082-9546698 

____AIS(56) 065-1695897 

____AIS(59) 082-5695897 

____AIS(64) 097-9529896 

____AIS(49) 062-8971547 

____AIS(52) 091-7941795 

▲1,000 บาท

▼▼▼▼▼▼▼▼▼วันทูคอล 800 บาท

____AIS(56) 098-6517956 

____AIS(55) 098-6517892 

▲▼800 บาท

____AIS(60) 065-5918979 

____AIS(62) 092-2989779 

____AIS(62) 092-2989977 

____AIS(57) 082-8899616 

____AIS(62) 082-8899855 

____AIS(43) 065-4974422 

____AIS(36) 065-2525452 

____AIS(37) 065-2524544 

____AIS(39) 065-2526625 

▲▼800 บาท

____AIS(46) 094-4744653 

____AIS(55) 061-9696990 

____AIS(44) 094-2594452 

____AIS(53) 094-2594695 

____AIS(48) 082-5971619 

____AIS(54) 082-8719829 

____AIS(45) 082-8719145 

____AIS(55) 082-8749566 

____AIS(63) 080-6989887 

▲▼800 บาท

____AIS(42) 065-1695640 

____AIS(61) 098-9744974 

____AIS(68) 098-9749796 

____AIS(51) 065-1695892 

____AIS(53) 082-9926647 

____AIS(56) 097-9619529 

____AIS(43) 082-5942256 

____AIS(58) 097-9617829 

▲▼800 บาท

____AIS(62) 098-9855990 

____AIS(56) 092-6649875 

____AIS(44) 082-5295625 

____AIS(58) 094-2986497 

____AIS(56) 082-5689765 

____AIS(55) 065-6824987 

____AIS(60) 065-4979479 

▲800 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 600 บาท

____AIS(61) 098-6686828 

____AIS(60) 098-6517879 

____AIS(46) 098-6514742 

____AIS(46) 098-6516425 

____AIS(46) 098-6514652 

____AIS(59) 098-6524997 

____AIS(50) 082-9944617 

▲▼600 บาท

____AIS(39) 065-2545174 

____AIS(51) 062-9878551 

____AIS(53) 065-5468298 

____AIS(51) 065-5468296 

____AIS(46) 065-5468291 

____AIS(39) 093-4165245 

____AIS(48) 082-8891615 

____AIS(38) 092-6365241 

▲▼600 บาท 

____AIS(62) 065-4988877 

____AIS(62) 065-4986699 

____AIS(62) 065-4987788 

____AIS(40) 094-4715514 

____AIS(50) 094-4714669 

____AIS(41) 061-9654640 

____AIS(54) 061-9696917 

____AIS(40) 065-2525429 

____AIS(47) 065-2492478 

____AIS(40) 065-2522594 

▲▼600 บาท

____AIS(37) 065-2524742 

____AIS(39) 065-2522962 

____AIS(33) 065-2524225 

____AIS(47) 082-2294479 

____AIS(35) 065-2525451 

____AIS(52) 094-4741698 

____AIS(44) 082-6925192 

____AIS(58) 082-6952989 

▲▼600 บาท

____AIS(47) 093-3569525 

____AIS(54) 082-9786149 

____AIS(52) 082-9786246 

____AIS(52) 064-5197947 

____AIS(44) 064-6951940 

____AIS(49) 082-6146697 

____AIS(53) 064-6964792 

____AIS(52) 082-9244797 

____AIS(54) 082-9698714 

____AIS(49) 082-6144798 

____AIS(36) 080-1541791 

▲600 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 450 บาท

____AIS(51) 098-6526591 

____AIS(51) 098-6515269 

____AIS(46) 098-6514625 

____AIS(46) 098-6516254 

____AIS(34) 061-5562252 

____AIS(51) 061-0928799 

____AIS(60) 062-9892798 

____AIS(58) 082-8897493 

▲▼450 บาท

____AIS(43) 093-4474651 

____AIS(51) 061-9697193 

____AIS(46) 094-4741791 

____AIS(49) 082-2299368 

____AIS(35) 065-2522616 

____AIS(46) 065-2529287 

____AIS(40) 065-2529254 

____AIS(48) 065-2478745 

____AIS(37) 061-5152647 

____AIS(33) 061-5146253 

▲▼450 บาท

____AIS(44) 061-5146687 

____AIS(47) 065-1971792 

____AIS(52) 065-1909787 

____AIS(48) 065-1971793 

____AIS(48) 065-1939717 

____AIS(43) 065-1939550 

____AIS(38) 065-1971450 

____AIS(34) 064-9404142 

▲450 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 300 บาท

____AIS(40) 093-0566623 

____AIS(49) 093-3690991 

____AIS(40) 093-4345453 

____AIS(40) 091-5535471 

____AIS(53) 093-3628985 

____AIS(51) 093-7479192 

____AIS(58) 082-8899329 

▲▼300 บาท

____AIS(62) 097-9382897 

____AIS(44) 093-4617491 

____AIS(47) 093-4164479 

____AIS(51) 098-6165925 

____AIS(51) 098-6417964 

____AIS(37) 061-5152269 

____AIS(48) 082-2299268 

____AIS(44) 065-2523669 

____AIS(38) 082-2295226 

▲300 บาท

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 200 บาท

____AIS(38) 065-5717511 

____AIS(50) 098-6353547 

____AIS(46) 062-1749791 

____AIS(42) 093-7461417 

____AIS(38) 093-4165325 

____AIS(49) 064-9405399 

____AIS(50) 082-8699350 

▲200 บาท 

▼▼▼▼▼เอไอเอส เติมเงิน 100 บาท

____AIS(51) 098-6524719 

____AIS(55) 098-6524786 

____AIS(49) 098-6178253 

____AIS(41) 061-0928294 

____AIS(42) 061-5568251 

____AIS(50) 061-5569585 

____AIS(53) 061-5569858 

▲100 บาทราคาตามประกาศทุกเบอร์        ป็น เ บ อ ร์ เ ติ ม เ งิ น

เพื่อความสะดวก และชัดเจน   กรุณาติดต่อทาง LINE

เบอร์ที่ขายแล้ว จะลบทันที     พร้อมจัดส่งโดยเร็วที่สุด

บริการส่ง EMS ทั่วประเทศ       50 บาท ต่อ ครั้ง 

(ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งประหยัด) 


ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง        โอนก่อนส่งเท่านั้น   

       

     โอนเข้าบัญชี ด้านล่าง             ชื่อบัญชี จิรศักดิ์ 

( สาขา มุกดาหาร )


091-426-4444

@ พร้อมเพย์

,

270-243-8643

@ ธ.กสิกรไทย

,

652-211-6561

@ ธ.ไทยพาณิชย์

,

312-086-3406

@ ธ.กรุงเทพ

,

420-044-8521

@ ธ.กรุงไทย

,

407-238-9986

@ ธ.ทหารไทย

,

0202-9732-7478

@ ธ.ออมสิน


การแจ้งโอน แจ้งวันเวลาที่โอน   

ธนาคาร ยอดเงิน และที่อยู่จัดส่ง

สามารถตรวจสอบพัสดุจัดส่ง ที่

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx